HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Vlaamse organisatie pleit voor meer diversiteit in bibliotheekcollecties
15-02-2017
De Vlaamse organisatie Hand in Hand tegen Racisme roept bibliotheken op meer diversiteit aan te brengen in hun collecties. Zij heeft daartoe een lijst van 300 titels opgesteld die tot stand gekomen is op basis van suggesties van vijftig opiniemakers aan wie gevraagd is boeken, films of muziek aan te dragen die een niet-westers perspectief bieden.
Hand in hand tegen racisme is onlangs de campagne 'Dekoloniseer de (lokale) samenleving' gestart, gericht op de 'dekolonisatie van de geest'. Volgens de organisatie is een kleurrijkere blik op de geschiedenis nodig om het racisme in onze samenleving aan te pakken. 'Koloniale denkbeelden en machtsverhoudingen doordringen de hele maatschappij maar we zijn van mening dat we de blinde vlek hierover makkelijker kunnen doorbreken door te vertrekken vanuit de lokale realiteit,' aldus de anti-racismeorganisatie.
Hand in hand tegen racisme wil met de campagne inzetten op een aantal deelterreinen, waar volgens haar koloniale denkbeelden structureel aanwezig kunnen zijn en bestaande machtsverhoudingen in stand kunnen houden: bibliotheken, scholen, tradities, de openbare ruimte en het voorlichtingsbeleid van steden en gemeenten, onder de noemers #DekoloniseerMijnbib, #dekoloniseerMijnStad, #dekoloniseerMijnSchool en #dekoloniseerMijnTraditie.

Over de deelcampagne gericht op de openbare bibliotheken zegt de organisatie onder andere: 'De blinde vlek van (onbewuste) westerse superioriteit en idee over minderwaardigheid van andere culturen, groepen, religies ... vinden we ook terug in onze bibliotheken. Ze zijn niet enkel vertegenwoordigers van een verleden dat we achter ons gelaten hebben maar ze zijn ook de getuigen van een hedendaagse manier om de wereld te bekijken met nogal eens westerse ogen. (...) Bibliotheken kunnen vandaag bijdragen aan een wereldbeeld dat meer beantwoordt aan de diversiteit van de maatschappij. (...) Sommige uitgaven in de bibliotheek getuigen van een superioriteitsgevoel dat beledigend is voor mensen met migratieachtergrond. (...) Onze superdiverse samenleving heeft nood aan andere dan blanke en westerse rolmodellen. De presentatie van de wereld zoals die in de bibliotheken tot uiting komt, moet meer in evenwicht gebracht worden met de realiteit van onze steden.'

Ludo Segers, voorzitter van Hand in Hand tegen Racisme, voegt daar in het artikel 'Lijst van 300 boeken moet evenwicht brengen in "te blanke en te westerse" bibliotheken' in De Morgen (inlog) nog aan toe: 'Het racisme is er niet zo maar gekomen, maar komt voort uit ons koloniaal verleden. 500 jaar westerse overheersing met slavernij, kolonisatie, dwangarbeid en massamoorden zijn verantwoord door een blank superioriteitsgevoel. Dat is nog altijd niet verdwenen, onder andere in de collecties van onze bibliotheken.'

De anti-racismeorganisatie geeft op haar campagnewebsite meer uitleg over de deelcampagne gericht op bibliotheken en voegt er onder andere een aantal suggesties voor mogelijke acties en ondersteuning en een leeswijzer aan toe.
Daarnaast heeft de organisatie zo'n vijftig academici, activisten, schrijvers, opinieleiders gevraagd suggesties aan te dragen voor een lijst van boeken, films of muziek die een niet-westers perspectief bieden om daarmee de diversiteit in bibliotheken te verhogen. Dit heeft geresulteerd in een lijst met circa 300 titels (pdf), later nog aangevuld op de website.
In een persbericht voegt Hand in hand tegen racisme daaraan toe: 'We vragen aan de bibliotheken om hun aanbod te diversifiëren, onder andere op basis van deze lijst. Lokale burgers en groepen worden uitgenodigd bij hun bib langs te gaan met deze en andere suggesties om de bibliotheek een plaats te maken waar de vele wereldperspectieven aanwezig zijn. De bibliotheken vragen we om hun inspanningen kenbaar te maken aan hun bezoekers door middel van een plakkaat “Wij dekoloniseren onze bib" en dit ook aan Hand in Hand te laten weten zodat dit wordt opgenomen op www.dekoloniseer.be.'

Tegenover De Morgen reageert de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) voorzichtig positief op het initiatief: 'Het is goed dat een campagne aandacht vraagt om de diversiteit in onze collecties extra in de kijker te zetten. Het is sowieso al de taak van bibliotheken om een divers publiek te bereiken.'
Er zijn echter ook afwijzende reacties. Zo zegt filosoof Maarten Boudry (UGent) in De Morgen: 'Dit is de lezer betuttelen, vanuit een misplaatst, collectief schuldgevoel voor het verleden. Het is typisch christelijke boetedoening, erg westers eigenlijk. Mensen zullen nog meer van die boeken wegkijken als je ze zo gaat labellen. Ze zijn allergisch voor die politieke correctheid. Sommige blanken hebben nu al het gevoel dat ze zich voortdurend moeten excuseren en voor de rest hun mond moeten houden. Dit is wat hen recht in de handen van populisten zoals Trump drijft.'


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie