HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Stichting Certificering zoekt tijdelijke externe adviseur voor ontwikkeling nieuw certificeringskader
20-03-2017
Met het oog op een in 2017 nieuw te ontwikkelen certificeringskader wordt een tijdelijke adviseur gezocht die de speciaal ingestelde Werkgroep Certificering 2018 kan ondersteunen bij het inhoudelijk vormgeven en het implementeren van dat kader, dat begin 2018 in werking moet treden.
De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) meldt op haar website dat binnen de bibliotheek- en cultuursector een nieuw certificeringskader wordt ontwikkeld dat begin 2018 in werking moet treden. De ontwikkeling van dit nieuwe kader is in handen gelegd van een speciaal daarvoor ingestelde Werkgroep Certificering 2018. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de zeven deelnemende organisaties: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), Stichting Lezen, Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Stichting Lezen & Schrijven en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De taak van de werkgroep is om één gezamenlijk kader te ontwikkelen, waarbij bestaande audit- en certificeringservaringen worden gekoppeld aan de (toekomstige) ontwikkelingen in en wensen van de sector.

Gelet op de diversiteit van de te auditen en te certificeren instellingen en programma’s (naar werkzaamheden en omvang) is een modulair stelsel het uitgangspunt. Daarnaast geldt dat het nieuwe kader het kwaliteitsdenken in de sector versterkt, draagvlak heeft bij de aangesloten instellingen en stakeholders en uitvoerbaar, efficiënt en kostenbesparend is, aldus de SCOB. De werkgroep legt verantwoording af aan de Stuurgroep Certificering 2018.
In de loop van april 2017 zal de werkgroep van start gaan.

De externe tijdelijke adviseur moet de werkgroep gaan ondersteunen op inhoud, gaat de overeengekomen tussentijdse resultaten formuleren en actualiseren en draagt actief bij aan de implementatie van een 'gedragen en uitvoerbaar certificeringskader' in de sector.
Reageren kan tot 31 maart.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie