HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Heuvellandbibliotheken en Centre Céramique Maastricht willen fuseren
21-03-2017
Op 17 maart hebben de betrokken besturen en directies met het ondertekenen van een intentieovereenkomst het traject naar een voorgenomen fusie tussen Centre Céramique Maastricht en de Stichting Heuvellandbibliotheken officieel in gang gezet.
Bij de ondertekening waren ook de verantwoordelijk wethouders van de betrokken gemeenten, Vaals, Valkenburg, Maastricht en Eijsden-Margraten, aanwezig.
De beoogde fusie moet leiden tot een efficiëntere bibliotheekorganisatie die beter garant kan staan voor de continuïteit en flexibiliteit van de dienstverlening in de Heuvellandgemeenten. ‘De door de fusie ontstane organisatie, die onder de naam Centre Céramique verder zal gaan, kan daardoor beter inspelen op de moderne rol die de openbare bibliotheek in de maatschappij dient te vervullen, onder meer door het aanbod beter af te stemmen op de behoeften van een brede doelgroep en diensten te leveren onder andere op het gebied van leesbevordering en de aanpak van laaggeletterdheid. Ook wordt er een centrale culturele programmering geboden. Binnen deze regionale bibliotheekfunctie wordt er door de gemeenten Eijsden-Margraten, Valkenburg en Vaals een basispakket aan bibliotheekdiensten afgenomen bij Centre Céramique. Daarnaast kan er per gemeente gekozen worden voor een aanvullend pakket met meer maatwerk in de af te nemen diensten,’ zo melden de betrokken partijen in een persbericht.

Heuvellandbibliotheken is in 2006 uit een fusie ontstaan en heeft in drie gemeenten vijf vestigingen: in Berg en Terblijt, Eijsden, Margraten, Vaals en Valkenburg. De bibliotheekorganisatie heeft 3 fte (verdeeld over zes betaalde medewerkers) en maakt gebruik van zo’n zeventig vrijwilligers, zo blijkt uit een interview met directeur Carin Klompen (tevens hoofd van de stadsbibliotheek van Centre Céramique Maastricht) op 11 november 2016 in het magazine Zuiderlucht.
Heuvellandbibliotheken kreeg de afgelopen jaren te maken met forse bezuinigingen door de betrokken gemeenten. Daarnaast viel ook provinciale subsidie weg.

Verantwoordelijk wethouder Jo Bisscheroux van de gemeente Eijsden-Margraten zegt in De Limburger van 20 maart veel te verwachten van de samenwerking. ‘De bibliotheek van de toekomst is meer dan een zaal waar je boeken kunt lenen. De bieb wordt een cultuurcentrum dat bruist, maar dat ook een cruciale rol speelt bij de aanpak van maatschappelijke problemen als laaggeletterdheid,’ aldus Bisscheroux. Kleine bibliotheken die grotendeels draaien op de inzet van vrijwilligers kunnen dat niet aan, vreest de wethouder, die wijst op het feit dat de provincie een paar jaar geleden haar handen ‘plotseling’ aftrok van de bibliotheken. ‘Ik hoop dat ze daar bij de provincie toch nog eens goed over nadenken,’ aldus de wethouder.

Overigens leidden de fusieplannen in de gemeente Vaals in februari bijna tot de val van verantwoordelijk wethouder Paul de Graauw. De wethouder overleefde een door de Fractie Vroemen ingediende motie van teurrnis. De Graauw werd verweten pas op 3 februari 2017 gewag te hebben gemaakt van de fusieplannen, terwijl al sinds maart 2016 sprake was van een mogelijke fusie tussen de stichting Heuvellandbibliotheken en Centre Céramique. ‘Al sinds mei vorig jaar vragen we u welke consequenties de doorgevoerde bezuinigingen op de bibliotheek in Vaals hebben, en tot afgelopen vrijdag hebben we daar nooit één antwoord op ontvangen. Nu blijkt dat vorig jaar maart al bekend was dat de bibliotheek niet zelfstandig het hoofd boven water kan houden en er sindsdien al op een fusie wordt aangestuurd. Wij vinden dat u ernstig tekortgeschoten bent in uw informatievoorziening naar de raad,’ aldus Nicole Quaed­ackers van de Fractie Vroemen op 8 februari 2017 in De Limburger.

De komende maanden zal een aantal zaken op juridisch, organisatorisch en inhoudelijk gebied uitgezocht worden door een onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zullen de partijen een definitieve afweging maken met betrekking tot de fusie. Wanneer er overeenstemming is bereikt over de fusie wordt dit besluit voorgelegd aan de verschillende gemeenteraden. Het streven is om 1 januari 2018 één organisatie te vormen.

Leden van de Heuvellandbibliotheken kunnen met hun bibliotheekpas overigens al terecht in de Stadsbibliotheek Centre Céramique.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie