HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Onderzoek naar lees- en mediagedrag in Nederland
25-03-2017
De boekensector start in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een onderzoek naar het leesgedrag van Nederlanders en hoe het samenhangt met hun overige mediagebruik. De resultaten van dit onderzoek, getiteld ‘Lees:Tijd’, worden naar verwachting gepresenteerd in januari 2018. 
Het onderzoek wordt vanuit de boekensector gedragen door CPNB, de Koninklijke Bibliotheek (KB), Stichting Lezen en KVB Boekwerk (namens uitgevers en boekverkopers). De uitvoering is in de handen van dr. Annemarie Wennekers en prof. dr. Jos de Haan van het SCP, in samenwerking met prof. dr. Frank Huysmans.

Het onderzoek Lees:Tijd – Lezen in Nederland moet onder andere inzicht gaan geven in het sterk veranderende lees- en mediagedrag van consumenten, met name in hoe schaarse tijd wordt verdeeld over tekstuele, audiovisuele en digitale media. 

De betrokken organisaties kenschetsen het onderzoek als een verdiepende analyse van gegevens uit het Media:Tijd-onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 2013 en 2015 verrichtte. 'Het nieuwe onderzoek geeft ons een nog scherpere kijk op leesgedrag in Nederland dan andere, recente publicaties,' aldus Heleen Tersteeg, onderzoekscoördinator bij CPNB en KVB Boekwerk.
 
Het SCP organiseerde voor het in 2013 en 2015 verrichte Media:Tijd-onderzoek het veldwerk samen met de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en andere onderzoeksorganisaties op het gebied van media: Nationaal Luister Onderzoek (NLO), Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), Stichting Kijk Onderzoek (SKO) en het Buitenreclame Onderzoek (BRO). De organisaties brachten in maart 2016 samen een brochure uit met eerste resultaten van het onderzoek. Eind 2016 volgde een verdiepende digitale publicatie van het SCP. 'In deze eerdere publicaties hebben we het mediagebruik in Nederland in de breedte in kaart gebracht,' aldus Annemarie Wennekers van het SCP. 'Hoeveel tijd besteden Nederlanders aan media? Hoe ziet het mediagebruik in een veranderend en digitaliserend medialandschap eruit?' Lezen is hierbij ook aan bod gekomen, maar de Media:Tijd-gegevens bieden nog een schat aan detailinformatie over het leesgedrag, aldus de betrokken organisaties in een persbericht.

Lees:Tijd moet nieuwe inzichten over de huidige leescultuur bieden op basis van een uitsplitsing naar de persoonskenmerken van de respondenten van het onderzoek Media:Tijd. Met de betreffende gegevens kan geanalyseerd worden wélke mensen eigenlijk veel, soms of weinig lezen, op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en maatschappelijke status. 'Zo krijgen we meer inzicht in lezersprofielen,' aldus Niels Bakker, onderzoeksmedewerker bij Stichting Lezen. 'Wie lezen vooral boeken, kranten, blogs of tijdschriften? Wie leest van papier? Wie digitaal? En welke andere media gebruiken zij daarnaast? (...) Als bekend is welke media lezers nog meer gebruiken, geeft dat ook een idee waar je potentiële lezers kunt vinden. Dat is interessant voor de leescampagnes die wij voeren, en voor de marketing van uitgevers en boekverkopers. Voor Stichting Lezen zijn de resultaten daarnaast ook interessant in het kader van educatie en opvoeding. Wij kunnen bijvoorbeeld voorlichting geven over verschillen tussen digitaal en van papier lezen,' aldus Bakker in het persbericht.
Marjolein Oomes, adviseur onderzoek bij de Koninklijke Bibliotheek (KB), over het belang van het onderzoek voor bibliotheken: 'Het is voor ons heel belangrijk om te monitoren hoe de leescultuur zich ontwikkelt in Nederland. Zo kunnen bibliotheken tegemoet blijven komen aan de veranderende behoefte van mensen.'

Niels Bakker van Stichting Lezen noemt het onderzoek een unieke samenwerking tussen publieke en private partijen. Marjolein Oomes van de KB benadrukt het belang van de samenwerking: 'We hebben een gezamenlijk doel, namelijk het bevorderen van leesvaardigheid en leesmotivatie in de samenleving. Met dit onderzoek willen we samen een stevige vuist maken om inzicht te krijgen in het hele leesveld.'

Het rapport Lees:Tijd – Lezen in Nederland wordt geschreven door Annemarie Wennekers, Jos de Haan en Frank Huysmans. De publicatie verschijnt naar verwachting in januari 2018, zo melden de betrokken partijen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie