HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheekvoorziening Heeze-Leende met ingang van 2018 door Bibliotheek Dommeldal
31-03-2017
De bibliotheekvoorziening in Heeze-Leende zal met ingang van 1 januari 2018 niet langer meer verzorgd worden door Bibliotheek De Kempen, maar door Bibliotheek Dommeldal. Het college van de gemeente Heeze-Leende heeft dit op 28 maart besloten op advies van de nieuwe Stichting Bibliotheek Heeze-Leende.
In 2015 besloot de raad van Heeze-Leende (circa 15.000 inwoners) dat er een nieuwe visie op de bibliotheekvoorziening in de gemeente moest komen, met name vanwege een geconstateerde teruggang in het bibliotheekgebruik en met het oog op een bezuiniging op de bibliotheekvoorziening. Door de bezuiniging dreigde de bibliotheekvestiging in ’t Perron te moeten sluiten (de korting werd later overigens deels weer teruggedraaid). In reactie op dit besluit werd de Stichting Vrienden van de Bieb opgericht met als doel een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening voor de gemeente te behouden.
De Stichting heeft vervolgens in samenspraak met de gemeente Heeze-Leende en sociaal-culturele en educatieve organisaties een ‘Visie op de Nieuwe Bibliotheek’ (pdf) geformuleerd, die in de raadsvergadering van 10 oktober 2016 is aangenomen. Het visiedocument wordt door de opstellers ervan omschreven als een ‘bouwtekening voor de bibliotheek van de toekomst. Deze eerste schets van uitgangspunten en doelstellingen geeft het brede kader aan waarbinnen de bibliotheek de komende jaren gaat opereren en geeft een weerslag van de wensen en behoeften in de gemeente. De komende jaren wordt [in] Heeze-Leende samen met inwoners en organisaties en instellingen gebouwd aan een netwerk waarin de bibliotheek een belangrijke rol speelt. Binnen dit netwerk staat het bundelen van de kracht van de sociaal-maatschappelijke instellingen centraal ten behoeve van leefbaarheid en participatie in de gemeente,’ aldus de inleiding bij het visiedocument. Kern van de visie, getiteld De Nieuwe Bibliotheek Heeze-Leende: Visie op de toekomst (pdf), is het uitgangspunt dat de bibliotheek transformeert van een standalone organisatie naar een lokaal platform, waarbij het accent ligt op verbinding en ontmoeting. Het aanbieden van materialen voor uitlening blijft de komende jaren een van de functies van de bibliotheek maar neemt een minder centrale plaats in. ‘De bibliotheek functioneert als podium en etalage van het dorp en is een levendige plek waar lezen, leren, informeren, maar ook kunst & cultuur en ontmoeting & debat centraal staan,’ aldus het rapport. (Zie verder ook dit bericht van 14 oktober 2016.) Met deze visie kon de Stichting Vrienden van de Bieb de gemeenteraad weer overtuigen van de waarde van het bibliotheekwerk, waarna de bezuiniging (deels) weer van tafel ging.

Op 6 maart jl. werd de Stichting Bibliotheek Heeze-Leende opgericht (voortgekomen uit de Vrienden van de Bieb) die met ingang van 1 januari 2018 de verantwoordelijkheid voor de bibliotheekvoorziening over zal nemen van de gemeente. ‘Op deze manier kan er beter worden ingespeeld op de behoeften van de inwoners t.a.v. het werk van de bibliotheek,’ aldus de gemeente in een persbericht. De Stichting zal voor het merendeel van de diensten een contract sluiten met een bestaande bibliotheekorganisatie in de regio. Daartoe krijgt ze subsidie van de gemeente. De Stichting zal echter ook zelf activiteiten ontplooien. De stichting geeft zelf aan te verwachten dat door haar inzet de bibliotheek meer dan in het verleden ingebed zal zijn in het sociaal-culturele en educatieve leven van de gemeente.
De Stichting heeft samen met de gemeente een programma van eisen opgesteld en vervolgens Bibliotheek De Kempen (die op dit moment nog de bibliotheekvoorziening in Heeze-Leende verzorgt) en Bibliotheek Dommeldal (met vestigingen in Geldrop, Mierlo, Nuenen en Son en Bruegel) uitgenodigd op basis daarvan een voorstel te doen. De keus is uiteindelijk gevallen op Bibliotheek Dommeldal omdat haar aanbod beter aansluit bij de visie en bij de eisen van de Stichting en de gemeente.

Voorzitter Ben Pollmann van de Stichting Bibliotheek Heeze-Leende benadrukt in het Eindhovens Dagblad dat de in Heeze-Leende gekozen organisatiestructuur uniek is voor een bibliotheek. ‘Dat vond Bibliotheek Dommeldal uitdagend. Ze beschouwen het als een mooie “pilot” om later eventueel ook op andere plekken te realiseren,’ aldus Pollmann tegenover het Eindhovens Dagblad.

Het College van B&W heeft op 28 maart 2017 ingestemd (pdf) met de keuze van de Stichting en met de consequentie dat de relatie tussen de gemeente en de Bibliotheek De Kempen eind 2017 wordt beëindigd. In de loop van 2017 zal er sprake zijn van een geleidelijke overgang van de huidige aanbieder, Bibliotheek De Kempen, naar de nieuwe situatie per 1 januari 2018 met Bibliotheek Dommeldal. De komende maanden zal er onder meer een inrichtingsplan voor de centrale bibliotheekvestiging in dorpshuis 't Perron in Heeze opgesteld worden, waarna een verbouwing volgt. Ook de uitleenlocaties in Leende, Sterksel en Leenderstrijp worden nader bekeken. ‘De Stichting zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat er voor de leden van de bibliotheek geen interruptie plaatsvindt in de dienstverlening. De Stichting hoopt, samen met Bibliotheek Dommeldal, tot bibliotheekwerk te komen dat meer inspeelt op de nieuwe rol zoals hierboven beschreven, o.a. door betere samenwerking met lokale organisaties op het gebied van welzijn, educatie en cultuur. Er zal een Raad van Advies worden gevormd met vertegenwoordigers van deze organisaties,’ aldus de gemeente in het persbericht.

Bibliotheek De Kempen geeft in een bericht op haar website aan de keuze van de Stichting Bibliotheek Heeze-Leende te betreuren, ook omdat de gemeente Heeze-Leende hiermee het samenwerkingsverband van Bibliotheek De Kempen met zeven andere gemeenten heeft verlaten. De Stichting Bibliotheek Heeze-Leende heeft ‘nadrukkelijk aangegeven dat hun keuze niet gebaseerd is op verschil in kwaliteit of kosten,’ zo voegt Bibliotheek De Kempen nog toe.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie