HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Sint-Michielsgestel waarschijnlijk toch naar Bibliotheek Den Bosch
04-04-2017
Sint-Michielsgestel kiest waarschijnlijk toch voor de Bibliotheek Den Bosch voor het verzorgen van de bibliotheekvoorziening in de gemeente, zo meldt het Brabants Dagblad. Dit nadat eerder Karmac nog in beeld was voor de Gestelse bibliotheek.
Het college van Sint-Michielsgestel had eind vorig jaar aangegeven te willen kiezen voor de commerciële aanbieder Karmac als uitvoerder van de bibliotheekfunctie in de gemeente, maar tijdens de raadsvergadering van 12 januari jl bleek dat dit voorstel niet kon rekenen op een meerderheid van de raad. De gemeenteraad besloot het voorstel van het Gestelse college om voor de uitvoering van de bibliotheekvoorziening in zee te gaan met Karmac niet over te nemen. Het voorstel werd ingetrokken nadat de gemeenteraad had verzocht om herziening van het gekozen voorkeursscenario uit de Toekomstvisie bibliotheekfuncties Sint-Michielsgestel (een in 2015 door Questum uitgebracht advies (pdf)). De twee organisaties die in beeld waren om het bibliotheekwerk in de gemeente te verzorgen, Karmac en Bibliotheek Den Bosch, kregen de kans om opnieuw een offerte in te dienen.

Bibliotheek De Meierij, die op dit moment het openbare bibliotheekwerk verzorgt in de gemeente Sint-Michielsgestel (en daarnaast in de gemeenten Vught, Boxtel, Schijndel en Sint Oedenrode), zal per 1 juli 2017 verdwijnen en opgaan in de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (de vestigingen in Schijndel en Sint Oedenrode) en in Bibliotheek Den Bosch (Vught en Boxtel). Voor de uitvoering van het bibliotheekwerk in Sint-Michielsgestel na juni 2017 lagen er voorstellen van Bibliotheek Den Bosch en van Karmac Bibliotheek Services, gekoppeld aan een bezuiniging van 200.000 euro (subsidie van ongeveer 450.000 naar 250.000 euro).

Het Gestelse college heeft op 30 maart in een raadsvoorstel aangegeven hoe zij verder wil met de bibliotheek in de gemeente. Verantwoordelijk wethouder Koos Loose zegt daarover in een persbericht: ‘Tijdens [de raadsvergadering van 12 januari 2017] heeft de gemeenteraad het belang van de brede maatschappelijke rol van de bibliotheekvoorziening extra benadrukt. De raad heeft aangegeven veel waarde te hechten aan invulling van de bibliotheekvoorziening door een partij met sterke regionale wortels. Ook ziet de raad graag en een breed pakket aan digitale functionaliteiten. Daar hoort bij dat de bibliotheek aangesloten is op de landelijke infrastructuur en aan leden kan aanbieden dat boeken die niet aanwezig zijn, vanuit een bibliotheek elders in het land naar Sint-Michielsgestel kunnen komen. We nemen die wensen van de raad mee in het nieuwe kader. Ook de samenwerking tussen de bibliotheek en maatschappelijke organisaties, speciale voorzieningen voor jonge lezers en de rol als partner in de gemeenschapshuizen komen aan bod.’

In het raadsvoorstel (pdf) wordt een nieuw kader aangegeven voor de invulling van de bibliotheekvoorziening, waarin het college haar voorkeur uitspreekt voor ‘een maatschappelijke bibliotheek, die programmatisch aansluit bij het inhoudelijke aanbod van maatschappelijke organisaties en speciale aandacht geeft aan de bibliotheekvoorziening voor de jeugd, in afstemming met het onderwijs’. Verder wordt het belang benadrukt van regionale inbedding en verankering en een directe aansluiting op de landelijke digitale infrastructuur. 'De twee maatschappelijke bibliotheken zijn voorzien van een jeugdcollectie (12 - 18 jaar) en een collectie gericht op kinderen en er dient sprake te zijn een inhoudelijke samenwerkingsrelatie met de kindcentra,' aldus het raadsvoorstel.

Het college stelt in het voorstel verder: ‘Gebleken is dat er behoefte bestaat aan een partij voor de invulling van de bibliotheekdiensten met sterke regionale wortels. Uit een rondgang langs de verschillende partijen is eerder gebleken dat alleen de Bibliotheek ’s-Hertogenbosch bereid is om deze diensten in te vullen, inhoudelijk hiertoe in staat is en gelijktijdig beschikt over de regionale wortels. Hiermee is een subsidietender of een aanbestedingsprocedure niet aan de orde. Deze procedures zijn alleen geschikt indien een keuze gemaakt dient te worden tussen verschillende partijen. Daarmee verdient het aanbeveling om te kiezen voor een procedure waarbij de bibliotheekvoorziening wordt ingevuld door middel van een subsidieaanvraag door één partij.’
Karmac trekt op basis hiervan de conclusie geen kans meer te maken en gooit de handdoek in de ring, zo meldt het Brabants Dagblad.’ Ik vind het een merkwaardige gang van zaken, want eigenlijk krijgt Karmac geen kans zo. Ik heb geprobeerd om contact te leggen met de coalitiepartijen, maar krijg niet eens reactie. Dit is een politieke keuze,’ aldus een Karmac-woordvoerder in het Brabants Dagblad.

Het collegevoorstel zal aan de orde komen tijdens de raadsvergadering van 13 april a.s. Verantwoordelijk wethouder Loose in het persbericht: ‘Wanneer de gemeenteraad deze kaders op hoofdlijnen vaststelt, gaan wij aan de slag met de verdere uitwerking van de details. Daarbij gaan we alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat er per 1 juli een oplossing is voor het bibliotheekwerk in de gemeente Sint-Michielsgestel.’


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie