HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB vraagt in brief aan informateur Edith Schippers om eenmalige investering van 20 miljoen
06-04-2017
In een op 5 april verzonden brief aan informateur Edith Schippers vraagt de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) aandacht voor de openbare bibliotheek in de kabinetsformatie. De VOB vraagt in de brief om een eenmalige bijdrage van 20 miljoen euro voor landelijke projecten waarmee het nieuwe kabinet een ‘vliegwieleffect’ kan veroorzaken
De VOB wijst in de brief (pdf) op het maatschappelijke belang van bibliotheken, de met de Wsob vastgelegde gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle overheden voor het stelsel van de openbare bibliotheken en de vele bezuinigingen die de afgelopen tien jaar hebben plaatsgevonden. Tijd om het tij te keren, aldus de VOB, die aandacht vraagt voor ‘drie concrete landelijke projecten die een steun in de rug vormen voor lokale bibliotheken en provinciale steunfuncties, en die gemeenten en provincies stimuleren om ook weer te gaan investeren in het bibliotheekwerk’.

Bibliotheken vervullen een belangrijke rol bij het bestrijden van laaggeletterdheid, zijn als laagdrempelige instelling dé plek waar alle gezindten en sociale klassen elkaar ontmoeten en hebben, via vast personeel en vrijwilligers, een goede worteling in de lokale gemeenschap. ‘Steeds meer vrijwilligers werken in en met de bibliotheek. Daarmee biedt de bibliotheek duizenden mensen een plek om maatschappelijk actief te zijn en mee te (blijven) doen in de samenleving,’ aldus de VOB in de brief.

De VOB vraagt het nieuwe kabinet, via informateur Edith Schippers, om een eenmalige investering van 20 miljoen euro voor landelijke projecten die hun invulling vinden in openbare bibliotheken in het hele land en waarmee het nieuwe kabinet een ‘vliegwieleffect’ kan veroorzaken.

Concreet gaat het om:
  • Projecten gericht op omscholing van medewerkers om de nieuwe functie van de bibliotheek in het sociale domein verder vorm te geven. ‘Met name het aansturen en binden van vrijwilligers en het functioneren als ontmoetingsplaats vraagt nieuwe vaardigheden.’
  • Projecten gericht op het verder ontwikkelen van de samenwerking met het UWV en de Stichting Lezen & Schrijven om laaggeletterdheid tegen te gaan en mensen beter toe te rusten voor de arbeidsmarkt.
  • Financiële steun voor het versterken van de functie van de bibliotheek voor de jeugd, ‘waarbij de nadruk ligt op taalontwikkeling, (voor)leesprojecten, leesbevordering, huiswerkhulp en studievoorziening, en het creëren van een ontmoetingsplek en ontdekkingsplek voor de jeugd’.
Op haar website doet de VOB de suggestie dat de brief door lokale bibliotheken ook te gebruiken is voor de plaatselijke lobby in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie