HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Eindhoven luidt noodklok vanwege mogelijke nieuwe bezuinigingen
07-04-2017
Plannen van staatssecretaris Sander Dekker om de gelden voor het wegwerken van onderwijsachterstanden in de voorschoolse educatie te herverdelen zouden In Eindhoven ten koste kunnen gaan van de educatieve dienstverlening van de bibliotheek, aldus directeur Albert Kivits van Bibliotheek Eindhoven. Er ligt bovendien ook nog een voorstel van de Eindhovense Cultuurraad dat voor de bibliotheek een extra bezuiniging van 5,3 procent zou betekenen.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW stelde in 2015 voor de gelden voor het wegwerken van onderwijs- en taalachterstanden bij peuters (de zogeheten voor- en vroegschoolse educatie -VVE) te herverdelen, waardoor grote gemeenten minder zullen ontvangen en kleine gemeenten meer. Voor Eindhoven kan dit mogelijk betekenen dat er 40 procent (3 miljoen van 7,9 miljoen euro) ingeleverd zal moeten worden, zo gaf verantwoordelijk wethouder Jannie Visscher vorige week aan. Een dergelijke korting zal niet alleen het in Eindhoven succesvolle systeem van zogeheten SPILcentra in onderwijs en kinderopvang treffen, maar kan ook funest uitpakken voor de 65 bibliotheekpunten op Eindhovense scholen en de educatieve dienstverlening van de bibliotheek middels mediacoaches, aldus Albert Kivits, directeur Bibliotheek Eindhoven, in het Eindhovens Dagblad. De bibliotheek krijgt negen ton uit de zogeheten VVE-gelden. ‘Als we een deel van onze negen ton subsidie moeten inleveren, moeten we ons afvragen of we het hele programma nog voort kunnen zetten. Alleen een paar boeken neerzetten heeft geen zin,’ aldus Kivits, die de gemeente Eindhoven eraan herinnert dat die bij eerdere bezuinigingen in 2013 heeft beloofd garant te staan voor de negen ton, ook als het rijk zou gaan bezuinigen. Mediacoaches van Bibliotheek Eindhoven ondersteunen zo’n 65 SPILcentra en scholen bij de ontwikkeling van kinderen op het gebied van taalvaardigheid en mediawijsheid. Deze vorm van dienstverlening zou door een mogelijke korting op de VVE-gelden onder druk komen te staan.

Een halfjaar geleden werd de bibliotheek geconfronteerd met een advies (pdf) van de Eindhovense Cultuurraad om 5,3 procent te bezuinigen op de bibliotheek. Dit in het kader van een ‘solidariteitsbijdrage’ van de culturele basisinstellingen ten behoeve van de zogeheten Plusregeling, bedoeld om kleinere culturele initiatieven mogelijk te maken. De bibliotheek stelde in reactie (pdf) op het advies onder andere: ‘Het voelt onrechtvaardig, omdat wij meer dan andere instellingen de afgelopen jaren structureel en incidenteel hebben bijgedragen aan het realiseren van de bezuinigingsdoelstellingen van de stad.’
Bibliotheek Eindhoven heeft bezwaar aangetekend tegen het advies van de Cultuurraad. Op 23 februari vond hierover een hoorzitting plaats van de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Eindhoven. Conclusie was dat de Cultuurraad zich nog eens zal buigen over het dossier en het bezwaar van de bibliotheek, aldus het Eindhovens Dagblad. De uitkomst hiervan wordt een dezer dagen verwacht. Na de hoorzitting stelde de bibliotheek in een persbericht (pdf) dd 9 maart 2017 over de gevolgen van het advies van de Cultuurraad onder andere: ‘Het is de bibliotheek niet gelukt om voldoende fondsen en tijdelijke subsidies te verwerven voor de Voorleesexpress in 2017. Daarom heeft zij besloten om de Voorleesexpress in 2017 te stoppen. Ondertussen wordt met partners hard gewerkt aan een voorstel voor de doorstart van de Voorleesexpress.’ (Op de website van Bibliotheek Eindhoven zijn verschillende stukken te vinden die betrekking hebben op de door de Cultuurraad voorgestelde bezuiniging.)

Bibliotheek Eindhoven kreeg in 2013 ook al te maken met (ingrijpende) bezuinigingen, die leidden tot sluiting van alle wijkvestigingen (die vervangen werden door bibliotheekpunten op scholen) en inkrimping van de centrale vestiging in de Witte Dame. De bibliotheek rekent in een bijlage (pdf - zie bijlage 7) bij haar reactie op het advies van de Cultuurraad voor dat er de laatste jaren sprake zal zijn van een korting van in het totaal 50 procent, als de nieuwste bezuinigingsplannen meegerekend worden.
Directeur Albert Kivits in het persbericht (pdf) van 9 maart naar aanleiding van het advies van de Cultuurraad: ‘De rek is er uit, er zijn bij het doorvoeren van de eerdere bezuinigingen ook echt onwenselijke effecten gesorteerd die we willen herstellen. Deze ronde zet daar radicaal een streep door. Als je 9 vestigingen sluit, genoodzaakt bent openingstijden terug te brengen en genoodzaakt bent de bibliotheek in de Witte Dame in oppervlakte te halveren, heeft dat onherroepelijk gevolgen voor het aantal mensen dat je bereikt. Met hetzelfde budget als dat we in 2016 kregen waren we van plan om meer Eindhovenaren te bereiken door pop-up-bibliotheken en ruimere openingstijden. Door deze plannen moet nu een streep.’


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie