HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Werkgroep Certificering 2018 van start
25-04-2017
Onlangs is een Werkgroep Certificering ingesteld met vertegenwoordigers van VOB, SCOB, Cultuurconnectie, SPN, VNG, Stichting Lezen, Stichting Lezen & Schrijven met als taak een gezamenlijk certificeringskader te ontwikkelen dat in 2018 in werking treedt. Ook zes directeuren van bibliotheek- en cultuurorganisaties maken deel uit van de werkgroep. Op maandag 24 april had de werkgroep haar aftrap in Utrecht..
Tot de instelling van de werkgroep werd dit voorjaar besloten door de deelnemende partijen Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven na een uitgebreide verkenning.

De VOB meldt in een bericht op haar website dat de cultuurorganisaties en bibliotheken nu nog een eigen certificeringskader hebben, terwijl de POI’en en de Stichting Lezen en de Stichting Lezen & Schrijven nog geen certificeringspraktijk kennen en dat de werkgroep daarom de opdracht heeft gekregen de verschillende achterbannen in het land op te zoeken en hun inzichten en wensen op te halen op het terrein van kwaliteit en certificering. Bij de VOB begint dat tijdens de regionale ledenbijeenkomsten op 26 april (Utrecht), 10 mei (Den Bosch) en 24 mei (Assen).

De taak van de werkgroep is om één gezamenlijk kader te ontwikkelen, waarbij bestaande audit- en certificeringservaringen worden gekoppeld aan de (toekomstige) ontwikkelingen in en wensen van de sector.
De Werkgroep Certificering 2018 legt verantwoording af aan de Stuurgroep Certificering 2018. Een maand geleden meldde de SCOB op zoek te zijn naar een tijdelijk adviseur die de werkgroep kan ondersteunen bij het inhoudelijk vormgeven en het implementeren van het nieuw te ontwikkelen certificeringskader, begin 2018 in werking moet treden.

De VOB geeft aan dat er voor het nieuwe certificeringskader drie uitgangspunten gelden:
  • Toekomstbestendig: de toekomstbestendigheid van de instelling staat centraal in het nieuwe kader. Het kader is ondersteunend aan het beleidsproces en de bedrijfsvoering en wordt ingebed in de relatie met de gemeente(s);
  • Modulair en flexibel: het nieuwe kwaliteitskader wordt modulair en is flexibel zodat rekening gehouden kan worden met (de verschillen) in omvang van de organisaties en van de (combinaties van) activiteiten.
  • Praktisch en efficiënt instrumentarium: in het audit- en certificeringsproces wordt gebruik gemaakt van praktische, digitale en kostenbesparende ondersteuning. Hierbij wordt tevens de aansluiting gemaakt met digitale benchmarkmogelijkheden.
De Werkgroep Certificering bestaat uit de volgende leden:Ariane Kop (directeur stadstheater en kunstencentrum DE KOM, Nieuwegein), Edwin Küpers, Adriaan Langendonk (Stichting Lezen en Koninklijke Bibliotheek), Duco van Minnen (beleidsadviseur Rijnbrink), Seher Hazinedar (Koninklijke Bibliotheek), Hilda Vliegenthart (Directeur/bestuurder cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer, Etten-Leur), Maaike Toonen (Koninklijke Bibliotheek), Willem Camphuis (directeur Stichting Certificering), Bonne Westdorp (Directeur RegioCultuurCentrum Idea, Zeist e.o), Leidy Bosman (Stichting Lezen & Schrijven), Math Göbbels, Jan-Willem Kluën (Cultuurconnectie), Willem van Moort (Voorzitter Raad van Bestuur BplusC, Leiden), Jenny Doest (directeur Rozet Arnhem), Lieuwe Toren (directeur-bestuurder Cultuur Kwartier Sneek) en David Michels.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie