HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Vlaams minister Sven Gatz wil Boekstart uitbreiden naar heel Vlaanderen en Brussel
25-04-2017
Tijdens het gisteren gehouden symposium 'Staat van het Boek' heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz bij de presentatie van het nieuwe Actieplan Leesbevordering bekendgemaakt het project Boekstart structureel te willen ondersteunen en uit te breiden naar heel Vlaanderen en Brussel.
Het Vlaamse Boekstart - tot eind vorig jaar nog Boekbaby's genoemd - bestaat inmiddels ruim tien jaar, nadat het was begonnen als een proefproject in tien gemeenten. Ondertussen is het uitgegroeid tot een initiatief waar 122 Vlaamse gemeenten aan deelnemen en jaarlijks 22.000 gezinnen mee worden bereikt.
Het programma is een samenwerking tussen Iedereen Leest (de vroegere Stichting Lezen), de openbare bibliotheken en Kind en Gezin.

Het programma wil ouders met hun kleine kinderen laten genieten van boeken door, via consultatiebureaus en de lokale bibliotheek in samenwerking met lokale partners, boekenpakketten binnen te brengen in gezinnen om zo bij te dragen aan de taalvaardigheid van jonge kinderen. Boekstart is vooral in Limburg en West-Vlaanderen wijd verspreid, aangezien het programma daar momenteel provinciebreed gefinancierd wordt door de provincies. Daarnaast is er nog een aantal gemeenten waar Boekstart op een andere basis gefinancierd wordt.

Vlaams minister Gatz heeft nu dus aangekondigd dat de Vlaamse overheid, na de overname van de bevoegdheden van de provincies, het project met ingang van 2018 structureel zal ondersteunen, zodat het uitgebreid kan worden naar heel Vlaanderen en Brussel. De Vlaamse overheid maakt daarvoor voor 2018 een extra bedrag van ongeveer 150.000 euro vrij, dat bovenop de 141.000 euro komt die de provincies tot dusver bijdroegen aan de financiering van het project.'De middelen daarvoor zijn al verzekerd. Het bedrag is afhankelijk van hoe snel alle gemeenten intekenen en we dus naar een dekking van 100 procent kunnen evolueren,' aldus minister Gatz tegenover De Redactie.be.

De uitrol van Boekstart in heel Vlaanderen is een van de actiepunten in het Actieplan Leesbevordering (pdf) dat minister Gatz tijdens het symposium 'Staat van het Boek' presenteerde. Het initiatief voor het actieplan is ontstaan binnen het BoekenOverleg, het overlegplatform van de Vlaamse boekensector waarin onder andere ook de VVBAD en Cultuurconnect participeren. Het actieplan legt de focus op drie speerpunten: meer structurele samenwerking rond leesbevordering over beleidsdomeinen heen, de impact van leesbevordering voor de ontwikkeling van culturele, sociale en andere competenties in de kijker zetten, met bijzondere aandacht voor kansengroepen (zoals mensen met een leesbeperking, mensen met een migratieachtergrond, anderstalige nieuwkomers, mensen in kwetsbare leefsituaties, ouderen in woonzorgcentra et cetera) en verdere professionalisering en deskundigheidsbevordering stimuleren door het aanbieden van vormingen en trainingen van professionals (leesbevorderaars en organisaties) en vrijwilligers die werken rond leesbevordering of leesbegeleiding.
Op basis van deze uitgangspunten wordt voor de jaren 2017-2018 ingezet op negen 'prioritaire acties', warvan de uitrol van Boekstart in heel Vlaanderen en Brussel er een is. De andere genoemde actiepunten zijn:
  • Organiseren van een train-de-trainer- en vormingsaanbod
  • Leesbevorderingsnetwerken uitbouwen
  • Sensibiliseren lokale overheden over belang en nut van leesbevordering
  • Piloottraject auteursresidentie op school
  • Piloottraject werken met literair erfgoed in de geestelijke gezondheidszorg + impactmeting
  • Onderzoek naar de structurele erkennings- en financieringsmogelijkheden van leesbevorderingsorganisaties die vanuit een specifieke  expertise doelgroepgericht werken en die een werking ontplooien op Vlaams niveau
  • Meer leesplezier binnen Centra voor Basiseducatie
  • Leesplezier verankeren in de ontwikkelingsdoelen, eindtermen en leerplannen en in het leesbeleid in de lerarenopleidingen
Voor de eerste twee actiepunten wordt de VVBAD als een van de trekkers genoemd.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie