HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Nieuwe campagne 'Glansrijk' om bibliotheken te positioneren als studieplek
26-04-2017
Op 1 mei gaat onder het motto 'Glansrijk' een nieuwe campagne van start, bedoeld om de bibliotheken te positioneren als dé studieplek, zo meldt de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
'Glansrijk' is het nieuwe thema in het kader van de gezamenlijke positioneringscampagne 'De Bibliotheek maakt je rijker', uitgevoerd vanuit Route 2020.

Met de campagne wil de VOB de aandacht richten op de faciliteiten die bibliotheken hebben om scholieren en studenten te laten studeren.
De campagne loopt van 1 mei tot en met 24 mei en richt zich op eindexamenkandidaten, in de leeftijd van 16 tot en met 19 jaar. Op 10 mei starten de eindexamens voor middelbare scholen.
Om deze doelgroep te bereiken wordt met name ingezet op online media.

De VOB kondigt voor na de zomer nog twee thema's aan voor volgende positoneringscampagnes: 'Fantasierijk' (belang van voorlezen in combinatie met de start van het schooljaar) en 'Initiatiefrijk' (aanbod voor persoonlijke ontwikkeling voor volwassenen zoals cursussen maar ook bijvoorbeeld Taalhuis of Walk&talk).
Deze thema's worden nog verder uitgewerkt.

Eind vorig jaar werd onder de noemer 'De Bibliotheek maakt je rijker' voor het eerst een positioneringscampagne gevoerd, waarbij door heel Nederland posters verspreid werden rond de drie thema’s ‘vindingrijk', 'kansrijk' en 'belangrijk’. Ook was er toen sprake van een online campagne, in het kader waarvan werd gewerkt ‘met sponsored story's, die geproduceerd worden door social influencers in samenwerking met de bibliotheek. Zij verspreiden deze content via verschillende social media kanalen',  zoals de VOB destijds meldde.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie