HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Koninklijke Bibliotheek neemt nieuw datawarehouse in gebruik
02-05-2017
De Koninklijke Bibliotheek (KB) meldt dat op 24 april het nieuwe datawarehouse (DWH) in gebruik is genomen. Het nieuwe datawarehouse, gebouwd door Sogeti, wordt door de KB gekenschetst als 'een toekomstvast platform', waarmee sneller grote hoeveelheden gegevens verzameld, gekoppeld en beschikbaar gesteld kunnen worden.
De KB meldt dat de bibliotheekgegevens die in het oude datawarehouse waren verzameld de afgelopen weken met succes zijn overgezet naar de nieuwe omgeving. De aanlevering van gegevens is daar tijdelijk voor stopgezet. De reguliere aanlevering door de aangesloten bibliotheken wordt nu gefaseerd hervat.
Zodra alle bibliotheken de reguliere aanlevering hebben hervat, gaat de KB samen met Sogeti werken aan de uitbreiding van de functionaliteiten van het datawarehouse. Daarnaast wordt ingezet op de aansluiting van alle bibliotheken op het DWH, aldus de KB.

De Koninklijke Bibliotheek stelt met het nieuwe platform in staat te zijn 'om sneller grote hoeveelheden gegevens te verzamelen, te koppelen en deze beschikbaar te stellen, zodat de bibliotheken sneller en beter inzicht krijgen in voor hen relevante gegevens en de KB haar taak op het gebied van gegevensverzameling en -levering goed kan invullen'.

Eind 2015 werd besloten tot de bouw van een nieuw datawarehouse vanwege 'aanhoudende operationele problemen' met het destijds in gebruik zijnde datawarehouse. Uit een in opdracht van de KB uitgevoerde onafhankelijke audit was gebleken dat 'de huidige back-end (database en besturingssoftware) niet toekomstbestendig, te traag en te complex is en als gevolg daarvan onbetrouwbaar,' aldus de KB destijds. Op 29 april 2016 werd de procedure gestart voor de aanbesteding van het nieuwe datawarehouse, waarna de KB op 18 oktober bekendmaakte dat de opdracht gegund was aan IT-dienstverlener Sogeti.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie