HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Twaalf bibliotheekorganisaties geselecteerd in kader doorrekening landelijk bibliotheeksysteem
08-05-2017
De Koninklijke Bibliotheek (KB) meldt twaalf bibliotheekorganisaties geselecteerd te hebben waarvan de bibliotheeksystemen zullen worden doorgerekend in het kader van het onderzoek naar een landelijk bibliotheeksysteem. De berekening heeft als doel een beter inzicht te krijgen in de toekomstige kosten van een landelijk bibliotheeksysteem.
De KB stelt dat de twaalf die geselecteerd zijn bestaan uit bibliotheekorganisaties die gebruikmaken van de systemen van alle verschillende leveranciers en die tevens een mooie mix vertegenwoordigen van kleinere en grotere systemen.

Het gaat om de volgende organisaties:
 • Biblionet Drenthe
 • ProBiblio
 • Samenwerkende Gelderse bibliotheken/Sambis
 • Bibliotheek Rotterdam
 • Bibliotheek Den Haag
 • Bibliotheek Katwijk
 • Bibliotheek Midden-Brabant
 • Bibliotheek Eindhoven
 • Bibliocenter Weert
 • Centre Ceramique Maastricht
 • Theek5 en
 • Bibliotheek Heusden.
De KB geeft aan te verwachten dat de doorrekening eind mei is afgerond. Op de volgende informatiesessie zal worden ingegaan op de resultaten. Deze informatiebijeenkomst zal op 21 juni van 14.00 tot 16.00 uur plaatsvinden in Utrecht

Naast de doorrekening zoekt men nog antwoord op de vraag of er standaardisatie mogelijk is, en op welke manier de benodigde governance kan worden ingevuld. 'Op basis van de uitkomsten kunnen bibliotheken een goede afweging maken of ze wel of niet willen deelnemen aan een mogelijk landelijk bibliotheeksysteem. De opdracht rond standaardisatie is inmiddels afgerond door de projectgroep en hiervan maken de onderzoekers van M&I/Partners nu het rapport op. Met de informatie uit de doorrekening en het rapport over mogelijkheden voor standaardisatie zal gestart worden met een mogelijke invulling rond bestuur en beheer (governance). Dat laatste traject staat dus in de startblokken,' aldus de KB.

In februari van dit jaar werd in een door M&I/Partners in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek uitgevoerd onderzoek, getiteld Onderzoek landelijk shared bibliotheeksysteem (pdf), geconcludeerd dat een landelijk bibliotheeksysteem voor Nederland ‘technisch, bestuurlijk-organisatorisch en financieel’ haalbaar is, mits ‘bibliotheken bereid zijn processen en functionaliteiten te harmoniseren zodat alle bibliotheken gebruik maken van een “standaard”systeem’. Met een landelijk bibliotheeksysteem kan het netwerk van openbare bibliotheekorganisaties voordelen behalen, in het bijzonder het versnellen van innovatie en het behalen van efficiency en ketenverbetering binnen de branche, aldus de onderzoekers. De KB voegde daarbij toe: ‘Uit diverse reacties uit het veld tijdens het onderzoek lijkt het erop dat het nu het juiste moment is om te komen tot een landelijk bibliotheeksysteem. M&I/Partners adviseert om een ambitieuze ondergrens van aantal deelnemende bibliotheken te hanteren van 80 tot 90%.’

De KB gaf destijds aan dat er nog een aantal onderwerpen helder zou moeten worden: de invulling van de regievoering, de precieze uitwerking van de noodzaak tot standaardisering, de financiering van een collectief systeem en de richtprijs en de voorwaarden waaronder bibliotheken kunnen deelnemen. KB stelde dat deze onderwerpen naar verwachting in de eerste helft van 2017 uitgewerkt zouden kunnen zijn.
Het eventuele aanbestedingstraject zou dan in de eerste helft van 2018 zijn beslag moeten krijgen. Na pilots zou de definitieve migratie vervolgens kunnen volgen in de periode 2019-2021, aldus de KB in februari.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie