HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren uitgebreid
10-05-2017
Het aanbod via de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is flink uitgebreid dankzij een op 8 mei door de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de auteursrechtorganisatie Stichting Lira afgesloten overeenkomst waarmee de auteursrechten van schrijvers van in Nederland uitgegeven tijdschriften en boeken die niet meer commercieel verkrijgbaar zijn voor de DBNL collectief geregeld worden.
De KB spreekt in een persbericht (pdf) van een 'baanbrekende overeenkomst'  die een belangrijk moment voor de DBNL markeert: eerder gedigitaliseerde teksten (voornamelijk uit tijdschriften) kunnen nu online beschikbaar worden gesteld.

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), de door de KB beheerde digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden, komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de KB.
Op een deel van de werken rust nog auteursrecht, waardoor het niet mogelijk is om deze teksten zonder toestemming van de auteurs online beschikbaar te stellen. De op 8 mei ondertekende overeenkomst tussen de KB en Lira maakt dit nu voor een groot aantal in Nederland uitgegeven werken wel mogelijk. 'Hierdoor kan de DBNL teksten online zetten die tot nu toe geblokkeerd waren, wat bijdraagt aan de verdere ontsluiting van Nederlandstalig literair erfgoed. Dat is dus goed nieuws voor de gebruikers van de DBNL. In ruil hiervoor komen auteurs vanaf 2017 in aanmerking voor een bescheiden vergoeding die past bij het niet-commerciële karakter van de DBNL,' aldus de KB.

De Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira) toont zich verheugd 'dat de KB heeft gekozen voor een collectieve regeling waarmee zij in ruil voor een vergoeding de wettelijk benodigde toestemming verkrijgt om tekstuele werken uit tijdschriften en boeken online op de website van de DBNL te plaatsen. Lira onderschrijft het maatschappelijk belang van het ontsluiten van het Nederlandse literaire erfgoed, maar vindt wel dat er een redelijke vergoeding tegenover dient te staan die ten goede komt aan de makers van het materiaal. Dit gebeurt nu met de overeenkomst tussen de KB en Lira - de ontsluiting van erfgoed op de website van de DBNL wordt gestimuleerd terwijl schrijvers via Lira in aanmerking komen voor een redelijke vergoeding.'

De KB, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Taalunie (samenwerkingspartners in de DBNL) spannen zich in om ook de rechten van Vlaamse auteurs collectief te regelen. Tot die tijd wordt getracht per e-mail individueel toestemming te verkrijgen van de betreffende Vlaamse rechthebbenden.

Op de website van de DBNL is een overzicht te vinden van de circa 150 nieuwe boektitels die per 9 mei 2017 beschikbaar gekomen zijn.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie