HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Vijf Vlaamse bibliotheken starten pilot met aanbieden Engelstalige e-books
15-05-2017
Vandaag zal Vlaams minister van Cultuur en Media Sven Gatz tijdens een bijeenkomst in ARhus Roeselare de aftrap verrichten van een pilotproject in het kader waarvan Kenniscentrum ARhus, Muntpunt Brussel, Bibliotheek De Krook (Gent) en de bibliotheken van Oostende en Mechelen Engelstalige e-books aan gaan bieden. De betrokken bibliotheken kozen voor cloudLibrary van Bibliotheca. Cultuurconnect begeleidt de samenwerking en realiseert de connectie tussen cloudLibrary™ en de Mijn Bibliotheek-toepassing
Minister Gatz zegt in een persbericht (word-document) naar aanleiding van de start van de pilot: 'Het e-boek is in Vlaanderen nog niet echt doorgebroken. Op basis van dit project en bijkomend onderzoek kan Cultuurconnect in de toekomst een overkoepelend Vlaams e-boekensysteem uitbouwen, waarop bibliotheken vervolgens kunnen intekenen.'

De vijf bibliotheken willen met het pilotproject het publiek kennis laten maken met het lenen van e-books zoals dat al langer gangbaar is in de VS en Groot-Brittannië. En meteen hopen ze ook Nederlandstalige uitgevers te overtuigen om in te stappen in uitleenmodellen voor e-books. 'Een Nederlandstalig platform voor Vlaamse bibliotheken bestaat vandaag nog niet. Maar wat al langer mogelijk is in de Angelsaksische wereld, kan volgens ons ook succes hebben in Vlaanderen,' aldus Jan Braeckman van Cultuurconnect.

De betrokken bibliotheken noemen (pdf) drie doelen van het project:
  1. Een bestaand en werkend platform uittesten, om snel e-books te kunnen aanbieden.
  2. Ervaring opbouwen om te delen met andere geïnteresseerde bibliotheken.
  3. Bijdragen aan de onderhandelingen met uitgevers uit het Nederlands taalgebied om tot een werkbaar Nederlandstalig e-boekenplatform voor Vlaanderen te komen.
Minister Gatz geeft aan dat aan de pilot een door Cultuurconnect uitgevoerd onderzoek gekoppeld wordt 'naar het marktpotentieel van een e-boekensysteem voor alle bibliotheken in Vlaanderen. De onderzoekers peilen naar de noden en wensen voor een uitleendienst voor e-boeken bij het publiek en bij de bibliotheken zelf.' De resultaten van de pilot in de vijf steden en van het onderzoek worden in het najaar gebundeld om de volgende stap te zetten naar een aanbod van Nederlandstalige e-books in de openbare bibliotheken.

ARhus, dat als trekker van het project fungeert, Muntpunt, De Krook en de bibliotheken van Oostende en Mechelen kozen bij de uitvoering van de pilot voor cloudLibrary van Bibliotheca. 'Dit platform heeft zijn kwaliteit en effectiviteit al bewezen in de Angelsaksische wereld. CloudLibrary ondersteunt ook het gebruik van e-readers,' aldus Wim Markus van Bibliotheca. De betrokken bibliotheken stellen (pdf) over de keuze voor cloudLibrary: 'Er bestaat nog geen Nederlandstalig platform voor de Vlaamse bibliotheken en een nieuw platform uitwerken kost heel veel tijd. Vandaar de keuze voor een (Engelstalig) platform dat al zijn kwaliteit en effectiviteit bewezen heeft, en kinderziektes voorbij is. CloudLibrary™ van Bibliotheca ondersteunt digitaal lezen online, op een e-reader of in een app voor tablet en smartphone (zowel voor iOs , Android en Windows Mobile). De aanbesteding van het Vlaams consortium loopt voor 1 jaar en is met 1 jaar verlengbaar.'

Uit een breed aanbod van beschikbare Engelstalige e-books maakten de vijf bibliotheken elk voor hun eigen publiek een kennismakingsselectie. Bovendien zullen ze hun collecties toegankelijk maken voor elkaars leden. Ook die vorm van samenwerking is deel van het project.
De bibliotheken willen naast bestaande leners ook andere doelgroepen aanspreken, bijvoorbeeld niet-gebruikers van de bibliotheek voor wie het Engelstalige aanbod van e-books wel aan hun vraag voldoet.
De vijf bibliotheken leggen bij hun keuze uit het aanbod aan e-books eigen accenten. Zo wil de Bibliotheek Oostende een toeleidingstraject uitbouwen voor senioren die minder mobiel zijn, zodat zij comfortabel van thuis uit kunnen lenen en lezen, en wil Muntpunt Brussel haar aanbod afstemmen op expats en liefhebbers van de Engelstalige collectie. De Krook Gent wil zich meer richten op onder andere actuele fictie en een Young Adultscollectie en Bibliotheek Mechelen wil focussen op jongeren, door hen literatuur aan te bieden die op schoollijsten staat of die aansluit bij hun interesses.

Cultuurconnect meldt bij wijze van toelichting over de pilot verder nog: 

'CloudLibrary ondersteunt het uitlenen van e-boeken volgens het Angelsaksische model: one copy one user (een e-boek wordt aan één persoon tegelijk uitgeleend). De bibliotheek is vrij om te beslissen tegen welke vergoeding het bibliotheeklid de dienst kan gebruiken. De 5 bibliotheken zullen het wellicht gratis aanbieden, zoals courant is in de Angelsaksische wereld.

Door dit initiatief ontstaan er twee modellen in ons taalgebied: "one copy one user" en "pay per use" van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. In een ander pilootproject werken we samen met de KB om dat model uit te testen. We zien de twee modellen niet als concurrentieel maar als complementair ten opzichte van elkaar. In een bevraging peilen we naar het model van voorkeur bij zowel het publiek als bibliotheken. Met de resultaten van dit onderzoek willen we aan de slag om te komen tot een grootschalig initiatief dat Cultuurconnect mee kan mogelijk maken.'

Bibliotheekleden zullen op cloudLibrary™ kunnen inloggen met hun ‘Mijn Bibliotheek’-account (mijn.bibliotheek.be) zonder dat daarvoor extra gebruikersnamen of paswoorden nodig zijn. Vervolgens kan de gebruiker e-books downloaden die te lezen zijn op de meeste e-readers, tablets, smartphones en vaste pc’s. Er kunnen tegelijkertijd drie ebooks geleend worden voor een periode van maximum 3 weken.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie