HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Gemeente Dordrecht wil centrale bibliotheek in 2021 verhuizen naar nieuwe Stadskantoor
19-05-2017
Het Dordtse college wil de centrale bibliotheek vanaf 2021 huisvesten in het nieuwe stadskantoor dat aan de Spuiboulevard moet komen, op de plek van het voormalige belastingkantoor. Het collegevoorstel sluit aan bij het door de gemeente ondersteunde voornemen van de bibliotheek om te transformeren tot ‘informatiespecialist’.
De stadsbibliotheek Dordrecht, een vestiging van Bibliotheek AanZet, is nu nog gevestigd in een uit 1525 stammend monumentaal pand aan de Groenmarkt, maar dat voldoet volgens het college niet meer. ‘Het huidige gebouw, met 2000 m2 ruimte, voldoet niet meer voor een moderne bibliotheek. De dóórontwikkeling naar een rol als informatiespecialist stelt andere eisen aan ruimte en ruimtegebruik,’ aldus het college.
In het voorstel van het college (pdf), dat medio juni behandeld zal worden in de gemeenteraad, worden drie scenario’s genoemd voor de toekomstige huisvesting van de bibliotheek. College en bibliotheek spreken een voorkeur uit voor scenario 1, inhoudende dat de centrale bibliotheek in 2021 verhuist naar de Spuiboulevard, waar op de locatie van het voormalige belastingkantoor het nieuwe Stadskantoor en de bibliotheek moeten komen. De publieksruimte in de nieuwe bibliotheek aan de Spuiboulevard wordt 3000 m2 groot, exclusief kantoorruimte. In de periode tot de oplevering van het nieuwe stadskantoor in 2021 blijft de centrale bibliotheek aan de Groenmarkt gevestigd; wel zijn er in 2018 investeringen nodig om die periode te overbruggen. Het gaat dan om een investering van ongeveer € 1.000.000,-. 'Het betreft aanpassingen in het gebouw (ongeveer € 300.000,-) en investeringen in inrichting en automatisering (€ 700.000,-). De investeringen in inrichting en automatisering kunnen meeverhuizen naar de nieuwe locatie,’ aldus het college.

Het college wil in het nieuwe stadskantoor meerdere publieke functies een plaats geven. De bibliotheek past goed bij deze ambitie, aldus het college.
De nieuwe rol van de bibliotheek staat beschreven in het Toekomstscenario Bibliotheek Dordrecht, dat op 15 november 2016 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Volgens de in dit document vastgelegde visie gaat de Dordtse bibliotheek zich sterk richten op haar informatiefunctie en haar rol binnen de informele educatie, met name waar het gaat om het vergroten van basisvaardigheden. Deze ‘bibliotheek van de toekomst’ moet Dordtenaren gaan ondersteunen bij het vinden van betrouwbare informatie en relevante kennis. Dat kan op tal van terreinen: van belastingaangiftes tot werkstukken en van inburgeren tot mantelzorgen. Tegelijkertijd heeft de bibliotheek een sterk kennis- en informatienetwerk met partners in onderwijs, welzijn, cultuur en overheid. De bibliotheek werkt hiervoor nauw samen met verschillende partijen in de stad. (Zie voor meer uitleg over deze visie dit filmpje en deze tekst (pdf).)
Het college noemt in zijn raadsvoorstel (pdf) verschillende voorbeelden van activiteiten die de bibliotheek nu al ontwikkelt en die in de nieuwe bibliotheek nog meer de ruimte moeten krijgen, zoals De Blauwe Kamer, een ‘stadslaboratorium’ waar door iedereen ontmoetingen en activiteiten georganiseerd kunnen worden, de Taalnetwerken die de bibliotheek in 2016 samen met partners als MEE Drechtsteden, Stichting Lezen & Schrijven en het UWV heeft opgezet, en de samenwerking met de belastingdienst.

In Bibliotheekblad, nummer 3 gaat Ankie Kesseler, directeur Bibliotheek AanZet, nader in op de transformatie van de bibliotheek.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie