HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Inzendtermijn voor Victorines geopend
22-05-2017
Het Victorine van Schaickfonds | KNVI roept geïnteresseerden op mee te dingen naar een van de zogeheten Victorines, de prijzen die het fonds jaarlijks uitreikt aan mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de innovatie van het informatievak in de ruimste zin van het woord. De inzendtermijn loopt tot uiterlijk 29 september 2016. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het KNVI-congres op 9 november.
Sinds 1978 looft het Victorine van Schaickfonds | KNVI jaarlijks de Victorines uit. Met de prijzen wil het fonds publicaties en vernieuwing in het informatievak stimuleren.

De prijzen worden toegekend aan mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de innovatie van het informatievak in de ruimste zin van het woord. Dat kan een artikel, presentatie, website, blog of andere publicatie zijn, maar ook een bijzonder en vernieuwend initiatief, waarmee aan het vak van informatieprofessional nieuwe vorm, betekenis of inhoud is gegeven. 'En dan gaat het niet alleen om academische maar juist ook om tastbare, misschien wel alledaagse resultaten. Een studie naar de rol van de informatieprofessional in 2040 of naar het archiveren van born-digital content, het ontwikkelen van een app voor optimale kennisuitwisseling, of bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom open access, linked data, sociale media en innovaties voor specifieke doelgroepen zoals kinderen, studenten, mensen met leesproblemen, vluchtelingen en ouderen,' aldus het fonds bij wijze van toelichting in een persbericht.

Drie prijzen
Er worden drie Victorines uitgereikt:
  • de Victorine voor de beste publicatie (€ 2000,- en de Victorine van Schaick-penning)
  • de Victorine voor het meest innovatieve initiatief op het vakgebied van de informatieprofessional (€ 1500,-)
  • de Victorine voor de beste scriptie (€ 1000,-).
Inzendingen
Inzendingen (of voordrachten van potentiële kandidaten) zijn mogelijk tot uiterlijk 29 september. Inzendingen moeten na 31 december 2015 geschreven of ontwikkeld zijn. Voor bachelorscripties, master's theses of proefschriften geldt dat deze na 31 december 2015 verdedigd of gewaardeerd moeten zijn.
De bijdragen kunnen in digitale vorm en/of via een link, voorzien van een kort cv van auteur of maker gemaild worden naar Seher.Hazinedar@kb.nl. Ook voor nadere inlichtingen over de prijzen kan men op dit e-mailadres terecht.

De prijzen zullen worden uitgereikt tijdens het KNVI-congres 2017 op donderdag 9 november in Nieuwegein.
De jury van de prijs wordt gevormd door het bestuur van het Victorine van Schaickfonds | KNVI.

Vorig jaar ging de Victorine voor de beste publicatie op het vakgebied van informatieprofessionals naar Peter Verhaar, als bibliothecaris werkzaam bij de Universiteitsbibliotheek Leiden, voor zijn proefschrift Affordances and Limitations of Algorithmic Criticism. De Victorine Initiatiefprijs 2016 ging naar Bianca Kramer en Jeroen Bosman van de bibliotheek van de Universiteit Utrecht voor hun initiatief 101Innovations. De Victorine Scriptieprijs ging naar Marjolein Wiersma, Rijksuniversiteit Groningen, voor haar scriptie, getiteld Stories on Screen: Reading Books in the Age of Digitization. Een eervolle vermelding ging naar teamleider Alda de Weger en haar collega's van de mediatheek van de Fontys Hogeschool, locatie Eindhoven, waar men er met een project genaamd 'Elles' in is geslaagd om in korte tijd een digitale leeromgeving te creëren op basis van het idee van 'blended learning', een mix van online en contactonderwijs.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie