HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Gemeente Leudal ziet af van nieuwe bezuiniging bibliotheek
22-05-2017
Het college van de gemeente Leudal heeft besloten een voorgenomen bezuiniging van 120.000 euro op de bibliotheek terug te draaien. Het is niet verantwoord het budget nog verder terug te brengen nadat er in de afgelopen jaren al zeer fors bezuinigd is, aldus het college.

Leudal, een tussen Weert en Roermond gelegen fusiegemeente (circa 36.000 inwoners) waarvan onder andere deel uitmaken de kernen Haelen, Heythuysen, Hunsel, Roggel, Neer, Baexem, Ittervoort, Horn en Heibloem, besloot enkel jaren geleden ingrijpend te bezuinigen op de bibliotheekvoorziening, die verzorgd wordt door Bibliocenter. Het budget zou gefaseerd terug moeten naar 165.000 euro in 2018. (Voor 2017 ligt dat bedrag nog op 285.000 euro.) De aanbestedingsprocedure die volgde op het besluit om fors te bezuinigen op de bibliotheekvoorziening leidde lokaal tot veel ophef, waarbij al snel werd gesproken van 'Biebgate' (bijna leidend tot de val van de verantwoordelijke wethouders).

Het college stelt nu aan de raad voor af te zien van de bezuiniging van 120.000 euro en de subsidie voor de bibliotheek met ingang van 2018 op het huidige niveau van 285.000 euro te handhaven. Het college schrijft in het raadsvoorstel (pdf) bij het Beleidsplan bibliotheekwerk (pdf) dat op 30 mei in de raad behandeld zal worden onder andere: ‘Voor u ligt het beleidsplan bibliotheekwerk 2017-2020. Het beleidskader is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Maasgouw, Nederweert, Weert en de uitvoerende organisatie Bibliocenter. Het beleidsplan bouwt voort op de in het verleden ingezette koers. Om dit mogelijk te maken is echter wel een heroverweging noodzakelijk van de eerder opgelegde taakstelling voor 2018 e.v. De subsidie is de afgelopen jaren met zo’n 65% teruggebracht en nog verdere bezuinigingen brengen de kwaliteit en de omvang van het bibliotheekwerk in de gemeente Leudal in gevaar. Reden waarom naast het vaststellen van het beleidskader wordt voorgesteld het huidige subsidieniveau te handhaven.’

Uit het beleidsplan blijkt dat de subsidie voor de bibliotheek de afgelopen jaren is afgenomen van 829.101 euro in 2011 naar 285.000 euro nu. De kosten voor personeel zijn in vijf jaar tijd meer dan gehalveerd, van 489.888 euro naar 202.700 euro. Ook de kosten van huisvesting zijn gehalveerd.

In het Beleidsplan bibliotheekwerk dat op 30 mei voorligt tijdens de raadsvergadering verwoordt de gemeente als visie voor de bibliotheek voor de komende jaren: ‘Bibliocenter zet in op de functies leren, lezen en informeren en sluit daarbij aan op de ontwikkelingen in het sociaal domein. De functies cultuur en ontmoeten worden uitgevoerd in de context van lezen leren en informeren. Nieuwe vormen van dienstverlening worden ontwikkeld en toegepast, in samenwerking met maatschappelijke partners en in aansluiting op de landelijke, digitale bibliotheekdiensten. Er wordt continue gewerkt aan een bibliotheek die blijft inspelen en anticiperen op de actuele vraagstukken vanuit de bekende idealen. Bibliocenter ontwikkelt zich verder tot een ondernemende en verbindende organisatie waar een leven lang leren wordt ondersteund. De Bibliotheek functioneert als open leercentrum waar formele, non-formele en informele leerprocessen worden ondersteund en waar kennisdeling en uitwisseling van ideeën centraal staat’
Daarbij aansluitend zijn drie programmalijnen uitgewerkt.
  • Taal- en mediavaardigheden: ondersteuning formeel leren
  • Taal- en mediavaardigheden: non-formeel en informeel leren
  • Third place voor persoonlijke ontwikkeling: non-formeel en informeel leren
Het college stelt in het raadsvoorstel dat er de afgelopen periode al veel bezuinigd is. Zo worden de locaties bemenst door vrijwilligers en zijn de huisvestingskosten fors verminderd tot zo’n 33.000 euro .Het sluiten van vestigingen levert dus maar een beperkt voordeel op, aldus het college. ‘De backoffice blijft ongeacht het aantal vestigingen noodzakelijk. Reden waarom wordt voorgesteld de eerder opgelegde taakstelling van 120.000 euro niet door te voeren en daarentegen het subsidieniveau op het peil van 2017 te handhaven.’

Leudal heeft zestien kernen en elf bibliotheeklocaties, waarvan een aantal in een school. In Heibloem, waar het uitleenpunt eind 2015 met sluiten werd bedreigd, wordt de bibliotheek door de gemeenschapsraad gerund. Dit burgerinitiatief, dat volgens het college kan rekenen op een groot draagvlak en waarvan de kosten beperkt kunnen worden door de inzet van de gemeenschapsraad, wil het college van B en W nu structureel belonen met een bijdrage van 7500 euro jaarlijks. Het totale budget voor bibliotheekwerk wordt dan met ingang van 2018 292.500 euro.

De bibliotheken trekken samen flink minder bezoekers dan vijf jaar geleden. Daar staat tegenover dat het aantal leden (ruim 6000) vrij stabiel blijft. Vooral onder jeugdleden is er een flinke toename (10 procent); in de leeftijdscategorie 14-17 jaar verdubbelde het aantal leden. Het aantal volwassen leden nam in een paar jaar tijd met 30 procent af. Dat komt doordat een aantal bibliotheken nog slechts een beperkte collectie boeken voor volwassenen heeft. Als gevolg daarvan dalen met name de inkomsten van abonnementsgelden, schrijft wethouder Stan Backus in een toelichting aan de gemeenteraad, zo meldt De Limburger. Het aantal locaties in de gemeente is sinds 2011 met één toegenomen, maar de aard van die bibliotheekvestigingen is wel fors veranderd, zo blijkt uit het beleidsplan. Zo is er binnen Leudal geen full-service vestiging meer te vinden. Het aantal bezoekers aan de vestigingen is bijna gehalveerd (van 109.000 naar 58.806).


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie