HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Ingrijpende reorganisatie Bibliotheek Velsen leidt tot vertrek twee derde personeel
31-05-2017
Als gevolg van een ingrijpende reorganisatie zal twee derde van het personeel van Bibliotheek Velsen per 1 juli afvloeien. Na assessments en sollicitatiegesprekken is eind april duidelijk geworden wie past binnen de bibliotheek nieuwe stijl.
Bibliotheek Velsen stelt in een persbericht dat de reorganisatie voortvloeit uit een begin dit jaar in gang gezette koerswijziging. Aansluitend bij de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) kiest de bibliotheek ervoor te transformeren tot ‘een ondernemende aanbieder van maatschappelijke dienstverlening aan het algemene publiek, zowel op het gebied van informatievoorziening als cultuur’. De bibliotheek stelt dat om die reden de functieprofielen zijn aangescherpt en een andere deskundigheid van de medewerkers gevraagd wordt, waarbij samenwerken met organisaties in het sociaal domein, onderwijs en culturele instellingen belangrijk is. In het beleidsplan 2017 - 2020 (pdf) wordt over de koerswijziging onder meer gemeld: 'Als gevolg van de maatschappelijke veranderingen, de Wsob en de wens van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen om te komen tot verdere regionale samenwerking op het gebied van bibliotheekwerk heeft Bibliotheek Velsen samen met Bibliotheek IJmond Noord een inhoudelijke heroriëntatie op het bibliotheekwerk in de regio gehouden. (...) Bibliotheek Velsen kiest er daarom voor in het verlengde van de wettelijk bepaalde kernfuncties een verbindende en faciliterende rol te vervullen in de Velsense samenleving. Zij ontwikkelt zich de komende jaren naar een participatiebibliotheek die samenwerkt (zowel lokaal als regionaal) met andere organisaties op maatschappelijk, educatief & cultureel gebied, een platform biedt aan deze organisaties en waar Velsenaren leesplezier kunnen ontwikkelen, kennis & informatie kunnen halen en met elkaar kunnen delen. Deze keuze heeft verstrekkende consequenties voor de dienstverlening en de huisvesting. Er zal een flink beroep worden gedaan op de verandercapaciteit en veranderbereidheid van de organisatie.'
Bibliotheekdirecteur Tjeerd de Kort gaf in januari reeds aan dat de bibliotheek zich in het kader van de nieuwe koers meer gaat richten op scholen, maar de reorganisatie zal geen grote gevolgen hebben voor de huidige leden. ‘We blijven boeken uitlenen en we blijven investeren in de collectie, aldus De Kort op 25 januari tegenover de IJmuider Courant.
Bibliotheek Velsen heeft per januari 2017 ook te maken gekregen met gemeentelijke bezuinigingen.

Als gevolg van de reorganisatie zal twee derde van de huidige 33 medewerkers (in totaal ongeveer 10 fte) verdwijnen, onder wie enkele leden van het managementteam. ‘Een aantal medewerkers vloeit af omdat ze beschikken over andere dan de gevraagde talenten. Anderen hebben zelf voor vertrek gekozen omdat ze niet meer uren kunnen of willen werken. Ook wordt afscheid genomen van enkele medewerkers wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of omdat het tijdelijke contract afloopt,’ aldus de bibliotheek.
Directeur De Kort, die op 1 maart 2015 aantrad, zal blijven. Hij is twee jaar geleden aangetrokken om de bibliotheek ondernemender en toekomstbestendig te maken, de interne reorganisatie maakt onderdeel uit van zijn functieomschrijving, aldus de bibliotheek in het persbericht. De Kort over de reorganisatie: ‘Hoe zorgvuldig alles ook gebeurt, ik realiseer me ten zeerste dat het voor velen op zijn zachtst gezegd geen gemakkelijke periode is. De veranderingen zijn echter nodig om de bibliotheek zodanig om te vormen dat die de gewenste bijdrage kan leveren aan een intensievere sociale cohesie in Velsen en daarmee aan gelijke kansen voor alle inwoners op het maatschappelijke vlak.’

Mede met het oog op de transitie en de reorganisatie is Bibliotheek Velsen op dit moment overigens op zoek naar meerdere bibliotheekadviseurs,  een manager dienstverlening en een manager bedrijfsvoering.

De bibliotheek meldt dat de vakbonden akkoord zijn met het sociaal plan. Op 25 januari van dit jaar, toen overigens nog melding werd gemaakt van een reorganisatie in het kader waarvan eenderde van de medewerkers zou moeten afvloeien, stelde FNV-bestuurder Hanan Yagoubi tegenover de IJmuider Courant: ‘Het is heel heftig voor de werknemers..In 2013 is de bibliotheek verzelfstandigd. Ze zijn afhankelijk van subsidies en dat wordt steeds minder. We hebben een sociaal plan bewerkstelligd voor alle werknemers. (...) Als FNV-bestuurslid ga ik over alle bibliotheken, overal zie je dit gebeuren. Bezuinigingen zijn voor deze sector alleen door te vertalen op het snijden in het personeelsbestand,' aldus Yagoubi in januari in de IJmuider Courant.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie