HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Vlissingen onderdak bij ZB|Planbureau met helft personeel
16-06-2017
Het college van Vlissingen heeft op 6 juni definitief besloten de exploitatie van de bibliotheekvoorziening per 1 juli 2017 uit te besteden aan de stichting ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (ZB). De Vlissingse bibliotheek gaat met de helft van het personeel verder in het pand van bioscoop CineCity, de vestiging in Oost-Souburg wordt een uitleenpunt.
Het Vlissingse college stelt voor definitief een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten met ZB, waarin belangrijke uitgangspunten zijn geformuleerd zoals personeel, huisvesting, educatie op scholen en de collectie. De nieuwe locatie van de bibliotheek wordt CineCity en ZB gaat een samenwerking aan met de bioscoop. Hierdoor kunnen ruimere openingstijden worden gehanteerd, aldus de gemeente in een persbericht. De vestiging in Oost-Souburg wordt vervangen door een uitleenpunt. ‘ZB blijft op scholen in Vlissingen zorgdragen voor een actuele boekencollectie. De educatieve dienstverlening wordt samen met de scholen/kinderopvang vormgegeven. Het Taalhuis behoudt een plek in de nieuwe vestiging en ZB blijft de activiteiten op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid en mediawijsheid faciliteren,’ zo stelt de gemeente.

Van de huidige medewerkers van Bibliotheek Vlissingen zal ongeveer de helft in dienst treden bij ZB. In de besluitenlijst (pdf) van de collegevergadering van 6 juni wordt in dit verband melding gemaakt van 7,0 fte personeel met een vaste aanstelling en 0,25 fte ingehuurd personeel. Plaatsvervangend directeur Kees van Beveren van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland stelt in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) dat het om 7,25 voltijdsbanen gaat, ingevuld door elf medewerkers. Voor de overige medewerkers, die invulling geven aan de 8 voltijdsbanen die zullen verdwijnen, wordt binnen of buiten het gemeentehuis een nieuw functie gezocht. Om alle mensen over te nemen was de 'bruidsschat' waarmee de bibliotheken overgaan naar de Middelburgse organisatie te klein, aldus Van Beveren tegenover de PZC. ‘De gemeente heeft een bezuinigingsdoelstelling en van het budget dat over blijft, moeten wij een bibliotheekinstelling leveren. Dat kan niet met alle personeel,’ zo stelt hij.

De overname van de Vlissingse bibliotheek door ZB komt voort uit een ingrijpende bezuiniging waartoe de raad in 2014 besloot. Het gaat om een bezuinigingsopdracht waarbij de subsidie met ruim 1,1 miljoen euro terug moet worden gebracht van 1.662.000 euro per 1 januari 2015 naar 563.000 euro in 2019. In september 2016 werd door de gemeente gekozen voor een ‘aangepast ambitieniveau’ voor de bibliotheekfunctie. Aansluitend bij dit aangepaste ambitieniveau waren voor de invulling van de bibliotheekvoorziening in Vlissingen nog twee partijen in beeld: Karmac Bibliotheekservices en ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. In januari sprak het college het voornemen uit om de uitvoering van het werk van Bibliotheek Vlissingen over te dragen aan ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Vanwege de verhuizing naar de nieuwe locatie in CineCity zijn beide bibliotheekvestigingen gesloten van 17 juli tot begin september. In Oost-Souburg zoekt ZB/Bibliotheek van Zeeland nog naar een locatie waar een uitleenpunt kan worden geopend.

Overigens hebben de VVD en Groenlinks tijdens het overleg van de Adviesraad op 15 juni jl via verschillende vragen (pdf) hun zorgen laten blijken over de positie van Boekhandel ’t Spui, die gevestigd is in hetzelfde pand waarin nu nog de bibliotheek zit. Het vertrek van de bibliotheek zou voor de boekhandel kunnen betekenen dat de doorgang naar de Spuistraat via de bibliotheek afgesloten wordt, met mogelijk een afname van de klandizie tot gevolg.
Uit de antwoorden op de vragen van de PvdA (pdf) tijdens hetzelfde overleg blijkt dat de huidige omvang van de collectie met de verhuizing naar CineCity zal krimpen van 50.000 naar 10.000 banden. ‘Media die niet mee kunnen naar de kleinere locatie worden overgenomen door de ZB en blijven daardoor te reserveren,’ aldus verantwoordelijk wethouder Josephine Elliott. Gevraagd naar de aard van de ondersteuning aan het onderwijs antwoordt Elliott dat ZB bij scholen wensen voor de dienstverlening heeft geïnventariseerd en dat het aantal basisscholen dat een collectie op school heeft, wordt uitgebreid tot het totale aantal basisscholen van Vlissingen. ‘De collectie wordt actueel gehouden op basis van een structureel aanschafbudget en de uitleen wordt verzorgd door vrijwilligers, die door de scholen worden begeleid. De ondersteuning van de educatieve dienstverlening omvatte in 2014 in totaal 4,64 fte en straks 2,35. Er zal sprake zijn van een basisdienstverlening voor alle scholen en een soort pluspakketten voor scholen met de grootste problematiek rond taalachterstanden,’ aldus Elliott.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie