HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bezuiniging Gooise Meren op bibliotheek gehalveerd; vestigingen Muiden en Naarden blijven open
23-06-2017
De raad van de gemeente Gooise Meren heeft op 21 juni besloten een voorgenomen bezuiniging van 250.000 euro op Bibliotheek Gooi en meer deels terug te draaien, zodat er nu nog 131.500 bespaard moet worden. Door dit besluit is de gevreesde sluiting van de bibliotheekvestigingen in Muiden en Naarden van de baan.
In de Perspectiefnota 2017 (pdf) van de gemeente Gooise Meren was vastgelegd dat Bibliotheek Gooi en meer, verantwoordelijk voor de bibliotheekvoorziening in de gemeenten Gooise Meren (Bussum, Naarden en Muiden), Weesp, Wijdemeren en Eemnes (totale werkgebied circa 110.000 inwoners), met ingang van 2018 een jaarlijkse bezuiniging van 250.000 euro zou moeten realiseren (op een totale begroting van 1.479.000 euro). De bibliotheek gaf aan dat als gevolg daarvan waarschijnlijk de vestigingen in Muiden en Naarden zouden moeten sluiten en de openingstijden van de bibliotheek in Bussum teruggebracht zouden moeten worden. In opdracht van de gemeente en in samenspraak met de bibliotheek heeft Bureau Hiemstra en De Vries vervolgens gekeken naar de bezuinigingsmogelijkheden en de mogelijkheden voor de bibliotheek om te zorgen voor meer inkomsten. Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek (pdf) is dat een bezuiniging van 250.000 euro alleen haalbaar is als de vestigingen in de kernen Naarden en Muiden en het daaraan gekoppelde servicepunt Muiderberg worden gesloten. Ook Breeduit (de jeugdvestiging in Bussum) zou dan gesloten moeten worden. ‘Een vergaande bezuiniging zal de integrale positionering van de bibliotheek in de toekomst van het sociaal domein moeilijk maken, omdat ze de lokale (ver)binding in dorpen en wijken verliest. Wij achten dit scenario dan ook niet wenselijk,’ zo wordt gesteld in het rapport, waarin ingeschat wordt dat de grootste kansen liggen bij een ‘vernieuwde positionering van de bibliotheek in het maatschappelijke en sociale domein’.
Een meerderheid van de raad is sterk tegen sluiting van de vestigingen in Naarden en Muiden, reden waarom besloten is de bezuiniging terug te brengen naar 131.500 euro. Verantwoordelijk wethouder Miriam van Meerten-Kok stelt in een brief aan de gemeenteraad (pdf) dd 20 juni dat in samenspraak met de bibliotheek is geconstateerd dat in 2018 een bezuiniging van 131.500 euro realiseerbaar is. Van dit bedrag was 70.000 euro al gerealiseerd voordat de Stichting Openbare Bibliotheek Naarden-Bussum en de Stichting De Bibliotheek met elkaar gingen fuseren (per 1 januari 2016); de bibliotheek voelt hier geen effect van. Het resterende deel van de bezuiniging van 131.500 euro wordt vooral gerealiseerd door de jeugdvestiging Breeduit in Bussum-Zuid om te vormen tot een bibliotheek op school (41.500 euro) en door extra inkomsten te genereren (15.000 euro).

Van de oorspronkelijke bezuinigingsopdracht van 250.000 euro zal een bedrag van 118.500 euro dus niet worden gerealiseerd. De gemeente stelt dat voor 2019 en volgende jaren zal worden bezien welke verdere mogelijkheden er liggen om inkomsten te verhogen bij de bibliotheek. In het rapport van Hiemstra en De Vries worden daarvoor enkele suggesties aangedragen. Marian Buvelôt, directeur van Bibliotheek Gooi en meer, zegt in maart over mogelijkheden om andere inkomstenbronnen te vinden onder andere: 'Wij bieden op dit moment veel dienstverlening in het kader van het Sociaal Domein, de WMO en onderwijs en hier zijn vaak aparte subsidies voor. Door anders naar de bibliotheek te kijken en haar maatschappelijk bredere maatschappelijke functie te erkennen kan mogelijk met verschuiving van middelen een deel van de dienstverlening gefinancierd worden uit een andere subsidiestroom. Dit doet ook recht aan de nieuwe positie van de bibliotheek, die deze taken uitvoert op advies van de overheid. De gemeente staat positief tegenover dit idee.'

De afgelopen maanden is overigens vanuit de lokale gemeenschap actie gevoerd (YouTube-filmpje) tegen de voorgenomen bezuiniging en als gevolg daarvan de mogelijke sluiting van vestigingen. De petitie leverde bijna 13.000 handtekeningen op.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie