HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Zutphen heropend in gerenoveerde Broederenkerk
04-07-2017
Op zaterdag 1 juli vond de officiële heropening plaats van de vernieuwde Bibliotheek Zutphen in de gerenoveerde Broederenkerk. Op maandag 3 juli gingen om 11.00 uur de deuren van de Broederenkerk weer open voor het publiek. Tijdens de (her)openingsweek van 3 tot 8 juli zijn er tal van feestelijke activiteiten en speciale acties
De Bibliotheek Zutphen is sinds 1983 ondergebracht in de Broederenkerk en is het afgelopen halfjaar gerenoveerd.
Bibliotheekdirecteur Gerard Huis in 't Veld wees er bij de officiële heropening op dat het al de tweede metamorfose is die de kerk heeft ondergaan en onderstreepte dat de bibliotheek ´meer en meer een maatschappelijk betrokken organisatie is geworden´, aldus De Stentor.

De renovatie van de Broederenkerk bestond vooral uit het grotendeels vervangen van het afbladderende pleisterwerk op de wanden, het deels verplaatsen van de verdiepingsvloer, het vervangen van de vloerbedekking en de verlichting. In het schip van de Broederenkerk is een groepsruimte gebouwd, waardoor de bibliotheek ruimte kan bieden voor instructie en informatie. De collectie van de bibliotheek is compacter opgesteld zodat er meer plaats is voor individuele lees- en studieplekken. In het koor is vooral ruimte voor het lezen van kranten en tijdschriften. In de Broederenkerk zijn de faciliteiten voor lezingen en workshops sterk verbeterd, zo meldt Gelderland Lokaal.

De gemeente Zutphen besloot in de zomer van 2016 860.000 euro beschikbaar te stellen voor de renovatie en verbouwing van de Broederenkerk. De verbouwing werd mede noodzakelijk geacht om een goed functioneren van de bibliotheek aansluitend bij de eisen van deze tijd (persoonlijke ontwikkeling, ontmoeten, ‘Huis van de Taal’ ) mogelijk te maken. College en raad onderschreven hiermee de visie van Graafschap bibliotheken, waartoe de vestiging in Zutphen behoort. In grote lijnen komt die visie (pdf) er op neer dat de bibliotheek verandert van de klassieke uitleenbibliotheek naar een maatschappelijke educatieve bibliotheek, waarbij een belangrijk doel is het versterken van de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners en het verbeteren van de maatschappelijke kansen. Samenwerking met uiteenlopende partners op het terrein van taal en lezen, cultuur, educatie, welzijn en participatie is hierbij belangrijk. Ook de ontmoetingsfunctie wordt steeds belangrijker.

Overigens is er in 2011 nog even sprake van geweest dat de bibliotheek uit de Broederenkerk zou moeten vertrekken, een voornemen waarvan na protesten uit de bevolking later toch weer werd afgezien.

De bibliotheek was de afgelopen zes maanden gehuisvest op een tijdelijke locatie aan de Rozengracht.

Voor een overzicht van alle feestelijke activiteiten tijdens de (her)openingsweek van 3 tot en met 8 juli, zie deze flyer (pdf)
Voor een impressie van de vernieuwde bibliotheek, zie het filmpje van de Stentor en de filmopnames die Gerbrand Pot van Crystal Park New Media met een drone maakte in de Broederenkerk.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie