HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
OBA opent 'leer- en werkbibliotheek' in Amsterdam-Zuidoost
17-07-2017
De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) opent in november 2017 in het gebouw van het Cultureel Educatief Centrum (CEC), vlak bij metrohalte Ganzenhoef in Bijlmer-Oost, een zogeheten leer/werkbibliotheek. De OBA wil gaan samenwerken met de onderwijsinstellingen die gevestigd zijn in het Cultureel Educatief Centrum, onder andere ook door de leerlingen van die instellingen leerwerktrajecten aan te bieden. De bibliotheek wil hiermee bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen met een achterstand.
In het Cultureel Educatief Centrum (CEC) zitten nu onder meer een dependance van de onderwijsinstellingen Orion, ROC op Maat, ROC Educatie (inburgering), en kinderdagverblijf Kids Academy. De OBA wil met deze partijen gaan samenwerken.

De OBA ziet de leer- en werkbibliotheek in Ganzenhoef als een pilot in het kader van plannen om, naast de reguliere vestigingen, in de buurt van scholen en kinderrijke woongebieden zogeheten ‘junior hotspots' in te richten. De OBA wil graag meer van deze kleinere vestigingen, verspreid door heel Amsterdam, waardoor elk kind lopend naar een bibliotheek kan. OBA-directeur Martin Berendse vindt het essentieel om de 26 bestaande OBA-vestigingen nog met minimaal 10 kleinere vestigingen uit te breiden in de stad. 'Sommige leerkrachten uit Nieuw-West en Zuidoost willen nu gebruikmaken van een bibliotheek, maar hun school zit nu te ver van een vestiging af,' aldus Berendse in Het Parool, die het een gemiste kans noemt. 'Het is de taak van de OBA om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen, maar dan moet dat wel kunnen. De OBA speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen, maar vorig jaar moesten we zelfs een miljoen bezuinigen. Wanneer gaat de gemeenteraad inzien dat ze juist in de OBA moeten investeren?' zo vraagt Berendse zich af.
Er is voor de start van de pilot gekozen voor Zuidoost omdat uit de gemeentelijke statistieken blijkt dat de schoolresultaten van kinderen in het stadsdeel onder het gemiddelde liggen. 'In Noord heeft de OBA vier vestingen, in Zuidoost maar twee. Terwijl de bibliotheek juist in deze wijk vertegenwoordigd moet zijn,' aldus Berendse.

Het CEC-gebouw ligt in Bijlmer-Oost, waar ruim 27.000 mensen wonen, van wie zo’n 6000 kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Veel van deze jongeren groeien op in een kwetsbare situatie en hun onderwijsresultaten blijven achter op het stedelijk gemiddelde. Het Cultureel Educatief Centrum moet dé plek worden waar leerlingen met een achterstand tot de arbeidsmarkt gestimuleerd worden tot ondernemerschap en waar ze werkervaring op kunnen doen. In het gebouw zijn behalve de huidige leslokalen, verschillende restaurants, een fitnesscentrum, een hotel, een zalencentrum en andere maatschappelijke voorzieningen gepland. Al deze voorzieningen zijn ook leerwerkplaatsen voor de leerlingen in het gebouw. De OBA wil hier bij aanhaken en met de nieuwe ‘hotspot’ Ganzenhoef er aan bijdragen dat kinderen meer kansen krijgen zich te ontwikkelen, onder meer door jonge kinderen, ouders/ verzorgers en professionals te ondersteunen bij taalverwerving en taalontwikkeling (zoals via BoekStart) en door jongeren te ondersteunen bij het verkrijgen en ontwikkelen van digitale- en taalvaardigheden, zo meldt de OBA in een bericht op haar website. Verder verkent de OBA samen met de onderwijsinstellingen Orion en ROC de mogelijkheden om een zogeheten 'Maakplaats 021' te starten onder begeleiding van docenten en leerlingen van beide onderwijsinstellingen. Daarvoor wil de OBA gebruikmaken van de ervaringen en programma’s uit haar andere Maakplaatsen 021 (een samenwerking met Waag Society, Pakhuis De Zwijger en Hogeschool van Amsterdam). Daarnaast wil de OBA met leerlingen van het Orion en ROC leerwerktrajecten starten op het gebied van facilitaire werkzaamheden, receptiediensten, toezicht en educatieve programma’s.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie