HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Westfriese Bibliotheken en zes gemeenten ondertekenen samenwerkingsconvenant
21-07-2017
De verantwoordelijke wethouders van de Westfriese gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec en de Westfriese Bibliotheken hebben op 14 juli een convenant ondertekend waarin op basis van een nieuwe subsidieconstructie uitgangspunten zijn vastgelegd die de basis moeten gaan vormen voor het regionale bibliotheekwerk..
In het convenant is onder andere vastgelegd dat de betrokken gemeenten per inwoner een bedrag van 11,80 euro betalen, waarvoor de Stichting Westfriese Bibliotheken een basispakket aan diensten levert. Onder het basispakket vallen bijvoorbeeld het uitlenen van boeken via een uitleenpunt in elke gemeente, het geven van lessen voor kinderen met een taalachterstand, het leveren van boeken aan scholen en kinderdagverblijven, het uitrollen van campagnes zoals de (kinder)boekenweek en het stimuleren van voorlezen via ´Boekstart´ voor baby´s. Daarnaast kan elke gemeente tegen bepaalde meerkosten kiezen voor een extra pakket op maat. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan het geven van taalcursussen aan mensen met dyslexie, het leren van Nederlands voor inwoners die inburgeren of het verzorgen van leuke activiteiten voor kinderen en volwassenen, zo wordt gemeld op de website van de gemeente Enkhuizen, een van de betrokken gemeenten.
De afspraken gelden vooralsnog voor twee jaar.

In het Noordhollands Dagblad wordt gesproken over een duidelijk basispakket waarin jeugd en onderwijs, persoonlijke ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid, maar ook cultuur onderdelen vormen, met de focus met name op de jeugd.

De bibliotheek wil zich lokaal nog ondernemender gaan opstellen. Bibliotheekmanager Moniek Lucassen zegt daarover in het Noordhollands Dagblad: 'Het is aan ons om actief partners te benaderen en met projecten te komen op allerlei gebied.' In bepaalde gemeenten, zoals Drechterland (o.a Hoogkarspel, Venhuizen, Westwoud en Wijdenes), is meer financiële ruimte om bovenop het basispakket aanvullende diensten en activiteiten van de bibliotheek af te nemen, dan in andere gemeenten (zoals Medemblik)..

Met het afsluiten van het convenant komt er een einde aan een turbulente periode voor de Westfriese Bibliotheken. Een jaar geleden leek het er nog op dat er een nieuw op te richten Westfries Cultureel Netwerk (WCN) zou komen, waarin de bibliotheek zou moeten opgaan. Volgens het Noordhollands Dagblad is de vorming van het Westfries Cultureel Netwerk nu voorlopig echter stopgezet.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie