HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Samenwerkingsovereenkomst BiblioPlus en gemeenten: geen nieuwe bezuinigingen tot en met 2019
24-07-2017
Op maandag 17 juli 2017 hebben de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend met BiblioPlus, die de bibliotheekvoorziening in de betreffende gemeenten verzorgt. In de overeenkomst is met name vastgelegd dat de zeven gemeenten tot en met 2019 niet verder zullen bezuinigen op BiblioPlus, zodat de bibliotheek zich 'binnen de huidige financiële kaders' kan ontwikkelen tot 'maatschappelijk informatieknooppunt'.
De betrokken partijen stellen in een persbericht dat met de overeenkomst de financiering van een aantal basisvoorzieningen, zoals een bibliotheekvariant en de Bibliotheek op school (BoS), geborgd is. Daarnaast hebben de individuele gemeenten de flexibiliteit om jaarlijks maatwerkafspraken met BiblioPlus te maken over aanvullende projecten. Zo wordt in de gemeenten Bergen, Gennep en Boxmeer nog dit jaar gestart met de opbouw van een Taalhuis-netwerk rond de aanpak van laaggeletterdheid.

'Na een periode van bezuinigingen gaan de partners de komende jaren, binnen de huidige financiële kaders, bouwen aan de verbreding van de Bibliotheek tot maatschappelijk informatieknooppunt,' aldus het persbericht. Wethouder Joon, voorzitter van het opdrachtsgeveroverleg BiblioPlus, juicht de nieuwe koers van BiblioPlus toe. 'Jarenlang was de bibliotheek vooral beperkt tot een soort van "boekenuitleenfabriek". Inmiddels zijn de eerste stappen gezet naar verbreding en komen er diverse nieuwe initiatieven tot stand. "De bibliotheek bruist!" en dat is precies wat we voor ogen hadden. Complimenten aan de organisatie van BiblioPlus en alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten!,' aldus Joon.

De samenwerkingspartners verwijzen in het persbericht naar het in april van dit jaar verschenen rapport Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) om vast te stellen dat de bibliotheek in een maatschappelijke behoefte voorziet. In het WRR-rapport wordt gesignaleerd dat er een behoorlijk verschil zit tussen wat van burgers wordt verwacht en wat zij daadwerkelijk aankunnen. 'De groep voor wie de eisen soms te hoog gegrepen zijn, is niet beperkt tot een kleine groep "kwetsbaren" zoals mensen met een laag IQ. Ook mensen met een goede opleiding en een goede maatschappelijke positie kunnen in situaties verzeild raken waarin hun redzaamheid ontoereikend is, zeker op momenten dat het leven tegenzit. De Bibliotheek kan als neutrale, openbare plek hierbij een belangrijke hulpbron vormen,' aldus het persbericht.

Directeur-bestuurder Cyril Crutz van BiblioPlus toont zich tevreden over de overeenkomst. 'Na een aantal onrustige jaren krijgt de bibliotheek de mogelijkheid om haar rol als laagdrempelige, openbare informatie- en ontmoetingsplek stevig vorm te gaan geven. De bibliotheek gaat een verbindende rol spelen in het ondersteunen van mensen in onder andere hun taal-, digitale- en gezondheidsvaardigheden. Dat doen we samen met diverse partners en met hulp van velen die hun tijd en expertise willen inzetten om anderen te helpen,' aldus Crutz.

Tegenover de Gelderlander stelt Crutz: 'Met deze samenwerkingsovereenkomst zijn de inwoners van het Land van Cuijk en Maasduinen ervan verzekerd dat er tot en met eind 2019 niet wordt bezuinigd op de bibliotheek. De samenwerkingsovereenkomst zegt hierover letterlijk dat de gemeenten tot die tijd niet mogen bezuinigen op onze "basisproducten". Hieronder vallen naast de bibliotheekvestigingen ook de zestig bibliotheken op de basisscholen in de regio.' BiblioPlus kan met deze 'garantie' en ruim 2 miljoen euro aan 'basissubsidie' de bibliotheken 'overtuigend omvormen naar 'lokale informatieknooppunten', aldus de Gelderlander.

BiblioPlus kreeg de afgelopen jaren vanuit verschillende gemeenten te maken met ingrijpende bezuinigingen. Zo zag het er een tijd naar uit dat de gemeente Grave de samenwerkingsovereenkomst helemaal zou willen beëindigen, maar de gemeenteraad van Grave besloot op 27 september 2016 voorlopig af te zien van een voorgenomen bezuiniging van twee ton en het te bezuinigen bedrag terug te brengen naar 125.000 euro, waarmee gegarandeerd bleef dat BiblioPlus de bibliotheekvoorziening in Grave kan blijven verzorgen. In het totaal kreeg BiblioPlus de laatste jaren vanuit de betrokken gemeenten te maken met zes ton aan bezuinigingen, een vijfde van de totale begroting, aldus de Gelderlander.

Eerder al stapte de gemeente Mook en Middelaar in 2011 uit BiblioPlus en konden de bibliotheken in Overloon en Vierlingsbeek (beide kernen in de gemeente Boxmeer) vanwege bezuinigingen slechts dankzij burgerinitiatieven behouden blijven. (In Mook en Middelaar verzorgt BiblioPlus voor drie scholen overigens wel nog een Bibliotheek op school, na een aanbesteding waarbij ook Questum en Karmac in de race waren, zo blijkt uit een brief (pdf) van het college van Mook en Middelaar dd 9 mei 2017)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie