HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
KB start draagvlakpeiling voor collectief landelijk bibliotheeksysteem
01-08-2017
De Koninklijke Bibliotheek (KB) meldt de reeds aangekondigde draagvlakpeiling te zijn gestart om inzicht te krijgen in het draagvlak onder bibliotheken voor deelname aan een collectief landelijk bibliotheeksysteem.
De draagvlakpeiling, die de vorm heeft van een intentieverklaring, is een vervolg op het haalbaarheidsonderzoek dat M&I/Partners in opdracht van de KB uitvoerde en waarvan begin dit jaar het onderzoeksrapport verscheen onder de titel Onderzoek landelijk shared bibliotheeksysteem (pdf). Dit onderzoek leidde tot twee aanvullende onderzoeken, een kostenonderzoek naar bibliotheeksystemen (pdf) en een onderzoek naar de mogelijkheden tot standaardisatie (pdf).

De KB stelt dat de resultaten van deze onderzoeken een goede basis vormen om nu over te gaan tot een peiling van het draagvlak onder openbare bibliotheken. Op advies van M&I/Partners wordt het traject in de richting van implementatie van een collectief landelijk bibliotheeksysteem vervolgd als blijkt dat er onder bibliotheken een breed draagvlak voor bestaat, aldus de KB. De ondergrens voor het kunnen laten doorgaan van het landelijke bibliotheeksysteem is daarbij zodanig gespecificeerd dat tenminste 90% van de bibliotheken moet meedoen, die samen 70% van de bevolking van Nederland vertegenwoordigen en dat er binnen deze groep van deelnemende bibliotheken tenminste 4 van de 5 huidige systemen vertegenwoordigd worden.

Bibliotheken wordt gevraagd om uiterlijk 16 oktober hun antwoord kenbaar te maken. Zij krijgen voor die tijd nog verschillende mogelijkheden tot ondersteuning bij het formuleren van hun reactie in de vorm van twee informatiesessies in september en het laten uitvoeren van een kostenvergelijking voor hun eigen systeem met desgewenst een toelichting in de eigen (netwerk)organisatie, zo meldt de KB.

Bij voldoende draagvlak volgt het opstellen van een programma van eisen en een aanbesteding, aldus de KB.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie