HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Midterm review Bibliotheekwet door KWINK Groep
09-08-2017
De midterm review van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) wordt uitgevoerd door de KWINK Groep. De midterm review moet onder andere een kwantitatief beeld van de stand van zaken in de Nederlandse bibliotheeksector opleveren en in kaart brengen of er ‘witte vlekken’ in het bibliotheekstelsel zijn: gemeenten waar door lokale bezuinigingen geen fysieke bibliotheek meer is.
Bij de invoering van de Bibliotheekwet, de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), in 2015 is afgesproken om in 2017 een midterm review uit te voeren. KWINK Groep, die de review in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uitvoert, stelt dat de basis van het onderzoek is het inventariseren en analyseren van bestaande documenten en dat daarnaast nog aanvullend onderzoek plaatsvindt in de vorm van gesprekken met stakeholders in het bibliotheekveld.

KWINK Groep noemt in een bericht op zijn website zes aspecten die in het onderzoek meegenomen zullen worden:
  1. We kijken naar de invulling van de vijf wettelijke bibliotheekfuncties in de praktijk. Ook wordt gekeken naar activiteiten die bibliotheken ondernemen in het sociaal domein.
  2. We kijken naar het functioneren van het bibliotheekwerk als stelsel. Hoe is de samenhang tussen het lokale, provinciale en landelijke niveau?
  3. Er is aandacht voor de rol van de KB in het stelsel. Hierbij wordt gekeken naar de rol van de KB rondom de landelijke digitale bibliotheek, de landelijke stelseltaken en de bibliotheekvoorziening voor personen met een leeshandicap (Aangepast Lezen).
  4. We bestuderen een aantal voorbeelden van burgerinitiatieven op het gebied van bibliotheken op lokaal niveau.
  5. We brengen de gebruikerservaringen en wensen rondom de digitale bibliotheek in kaart.
  6. We leveren een overzicht op van de subsidies van gemeenten en provincies aan bibliotheken en provinciale ondersteuninginstellingen (POI’s).
Minister Bussemaker stelde in haar kamerbrief van 16 juni (pdf) naar aanleiding van de publicatie van het rapport over de afdracht van leenrechtvergoedingen overigens bij de midterm review nog terug te zullen komen op de ontwikkelingen in het bibliotheeklandschap en de oorzaken van de afname van de leenrechtvergoedingen, zoals genoemd in het rapport.

Naar verwachting zal de midterm review eind 2017 opgeleverd worden.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie