HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Paul Mekking overleden
28-08-2017
Op 22 augustus 2017 is op 71-jarige leeftijd Paul Mekking overleden. Paul Mekking was directeur van ProBiblio van 1 januari 1999 tot 1 maart 2005.
Na zijn vertrek bij ProBiblio werd Mekking voorzitter van de Raad van Toezicht van Bibliotheek Schiedam, nadat deze bibliotheek in 2006 verzelfstandigd was. Hij trad af in november 2013. Verder was hij tot zijn overlijden voorzitter van de Stichting Rogues, organisator van studiereizen.

Paul Mekking kwam per 1 september 1998 binnen bij ProBiblio als directeur Facilitaire diensten in een uit vier personen bestaand, statutair vastgelegd directieteam, met Dick Scheepstra als algemeen directeur. Mekking was een rustend ondernemer, die tot 1992 directeur Nederland en Europa van het tekstverwerkingspakket WordPerfect was geweest. Meteen na zijn benoeming besloot de Raad van Commissarissen (RvC) de directiestructuur te veranderen en over te gaan tot een tweehoofdige directie: Dick Scheepstra en Paul Mekking. Per 1 januari 1999 besloot de RvC terug te gaan naar één statutaire directeur. Als zodanig werd Mekking benoemd. Met Scheepstra werd een vertrekregeling overeengekomen. De redenen voor de wijzigingen waren dat het in april 1996 uit een fusie van de Provinciale Bibliotheekcentrales (PBC’s) Noord- en Zuid-Holland ontstane ProBiblio pas in het najaar van 1998 echt te maken kreeg met een intensief integratieproces, nadat de 'afdelingen' Alkmaar en Schiedam (in feite de beide oude PBC’s) bijeengekomen waren in een nieuw gebouwd pand te Hoofddorp. De RvC kwam tot het inzicht dat een vierhoofdige of tweehoofdige directie het lastige proces onvoldoende in goede banen kon leiden. Met Mekking kwam er één eindverantwoordelijke directeur, die koos voor een organisatiestructuur met enkele stafafdelingen en twee grote bedrijfsonderdelen (Facilitaire diensten en Bibliotheekzaken, beide geleid door een adjunct-directeur).

Al snel na zijn aantreden kreeg Mekking niet alleen te maken met een integratieproces van twee PBC’s en overbrugging van cultuurverschillen, maar ook met de bibliotheekvernieuwing in de vorm van het rapport-Meijer (2000), het Koepelconvenant (2001) en de Aanvulling op het Koepelconvenant (2004). Deze overeenkomsten hadden grote gevolgen voor ProBiblio en veel andere PBC’s. Behalve Groningen, Drenthe en Overijssel kozen alle provincies, dus ook Noord- en Zuid-Holland, ervoor mee te gaan met de in het Koepelconvenant overeengekomen vorming van basisbibliotheken met overdracht van werkgeverschap voor de zogenaamde ‘30-min-bibliotheken’ (in gemeenten tot 30.000 inwoners) van PBC’s naar de nieuwe basisbibliotheken. Tijdens dit proces deed Mekking zijn uiterste best de belangen van de 30-min-bibliotheken en ProBiblio te behartigen en waarschuwde hij voor de financiële gevolgen van ondoordachte en te snel uitgevoerde maatregelen, hoewel hij wel achter het vernieuwingsproces stond. Eind 2004 besloot Mekking per 1 maart 2005 te vertrekken. Hij achtte de tijd gekomen om het transformatieproces over te laten aan een opvolger, ‘mede gelet op de voortdurende traagheid van het besluitvormingsproces'.
Zijn opvolger werd tot 1 januari 2006 interim-manager Bart Drenth van bureau Berenschot [die later, in 2009, voor OCW programmamanager Bibliotheekinnovatie werd en in 2010 de eerste (interim-)manager van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken].
Per 1 januari 2006 werd Drenth bij ProBiblio opgevolgd door Anne Rube.

Een In Memoriam over Paul Mekking zal later verschijnen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie