HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheken Noord Fryslân ontwikkelt game voor laaggeletterden
31-08-2017
Bibliotheken Noord Fryslân gaat een game ontwikkelen die laaggeletterden moet motiveren om naar het Digi-Taalhuis te gaan. Het moet een zogeheten serious game worden, die de moeilijk te bereiken doelgroep van laaggeletterden weet aan te spreken om contact op te nemen met de taalcoördinator van een van de Digi-Taalhuizen in Friesland. Voor het vooronderzoek heeft de bibliotheek een subsidie gekregen vanuit de Innovatieraad van de Koninklijke Bibliotheek (KB).
Bibliotheken Noord Fryslân stelt in een persbericht dat het moeilijk is laaggeletterden naar het Digi-Taalhuis in de bibliotheek te laten komen, waar ze hulp en ondersteuning kunnen vinden, onder andere in de vorm van computerprogramma’s en cursussen voor zelfstudie, een collectie boeken in eenvoudig Nederlands, een sociale ontmoetingsplek, prettige werkplekken en begeleiding, om vaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer beter onder de knie te krijgen.

Bibliotheken Noord Fryslân wil een serious game inzetten om het gemakkelijker te maken deze groep te bereiken en te motiveren het Digi-Taalhuis te bezoeken. Bibliotheken Noord Fryslân licht haar keuze voor een serious game als volgt toe: ´Een dergelijke game heeft een ander doel dan alleen maar vermaak. Iemand die een serious game speelt, kan bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden aanleren, gestimuleerd worden om gedrag te veranderen of een bepaalde therapie ondergaan. Serious games onderscheiden zich van traditionele leermiddelen door interactie en een veilige omgeving. Fouten maken mag en heeft geen consequenties in de echte wereld. In een game kan een medespeler of externe begeleider gericht reflecteren op het kennis en vaardigheidsniveau van de speler en individuele feedback geven. De doelstelling van de te ontwikkelen game is dat deelnemers gemotiveerd worden om contact op te nemen met de taalcoördinator van een van de Digi-Taalhuizen in Friesland.´

Het project van Bibliotheken Noord Fryslân behoort tot de negen projecten die bijna twee maanden geleden door de Innovatieraad van de KB werden gehonoreerd met een innovatiesubsidie. 

Bibliotheken Noord Fryslân overlegde in het voortraject van de ontwikkeling van de game met makers van serious games en met taalcoördinatoren. Daarnaast worden cursisten van het Digi-Taalhuis betrokken bij het meedenken over de ontwikkeling van de game. 
Met de verschillende partners, zoals gemeenten, gebiedsteam en welzijnswerk, wordt nu onderzocht hoe de te ontwikkelen game het best ingezet kan worden om laaggeletterden te bereiken. In het vooronderzoek zal ROC Friesland College een belangrijke partner zijn omdat men daar veel kennis heeft over de doelgroep en het taalonderwijs, aldus Bibliotheken Noord Fyslân.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie