HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Provinciale Bibliotheek Limburg en Stedelijke Bibliotheek Hasselt gaan samen in Bibliotheek Hasselt Limburg
06-09-2017
Met ingang van 1 januari 2018 wordt de Provinciale Bibliotheek Limburg in Hasselt van de Vlaamse provincie Limburg overgeheveld naar de stad Hasselt. De bibliotheek gaat samen met de Stedelijke Bibliotheek Hasselt op in een nieuwe organisatie onder de naam Bibliotheek Hasselt Limburg.
Hasselt, hoofdstad van Vlaams Limburg, kent op dit moment twee bibliotheken: de door de provincie beheerde en gefinancierde Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL) aan het Dusartplein (cq de Martelarenlaan), die zowel openbare bibliotheek, erfgoedbibliotheek als wetenschappelijke bibliotheek is, en de Stedelijke Bibliotheek Hasselt (SBH) in Kuringen, de onder de verantwoordelijkheid van de stad vallende openbare bibliotheek.
In 2014 kondigde de Vlaamse regering aan dat provincies niet langer persoonsgebonden taken op zich mogen nemen. Dit werd in 2016 geformaliseerd in een decreet dat onder andere inhoudt dat de provinciale culturele instellingen zoals de PBL, het Gallo-Romeins Museum en Z33 een nieuwe eigenaar krijgen. De bibliotheek werd toegewezen aan de stad Hasselt.

In een persbericht stelt burgemeester Nadja Vananroye: 'Dit is voor ons niet zomaar een overname, we gaan met enthousiasme een vernieuwde bibliotheekwerking uitbouwen die niet alleen beide bibliotheken samenbrengt, we willen een werking uitbouwen die resulteert in een nieuwe 3D-bibliotheek. 1 + 1 is 3'

De Hasseltse schepen van cultuur Karolien Mondelaers zegt hierover:'Onder het moto "Samen beter!" creëren we een meerwaarde voor Hasselt en voor heel Limburg. Bibliotheek Hasselt Limburg zal stimuleren tot het opdoen van kennis, reflectie en (culturele) ontplooiing door het best mogelijke bibliotheekaanbod én de bijhorende dienstverlening in Hasselt en Limburg aan te bieden.

De klassieke uitleenfunctie blijft in beide vestigingen centraal staan, met daarnaast de nadruk op studie- en werkfaciliteiten, cursussen, lezingen, workshops.

Daarnaast zullen accenten gelegd worden:
  • De centrale werking vanuit de vestiging aan het Dusartplein zal zich hoofdzakelijk blijven richten op studenten, jongeren en gespecialiseerde informatiezoekers, zonder een breed aanbod voor alle Hasselaren uit het oog te verliezen.
  • De gebieds- en themagerichte werking vertrekt vanuit de vestiging in Kuringen. Het gebouw in Kuringen wordt vernieuwd en heringericht als een "belevingsbibliotheek" voor kinderen, gezinnen en het basisonderwijs.
Een vernieuwde werking die zich vertaalt in tal van voordelen voor de bezoekers. Zo zal ze het hoogst aantal openingsdagen en –uren in Limburg en Vlaanderen tellen. Ze zal 7 dagen op 7 geopend zijn met 59,5 openingsuren per week. En op termijn zal het ook mogelijk zijn om documenten in te leveren in een vestiging naar keuze.
Er wordt gestreefd naar nog meer slagkracht met dezelfde middelen. Zo zal een interactieve en doelgroepgerichte bibliotheekwerking zowel binnen de muren van de vestigingen als daarbuiten een mooi alternatief zijn voor de vroegere wijkbibliotheken. Naast de huidige werkingen zoals Bib-aan-huis in bejaardentehuizen, ziekenhuizen en de bib-truck voor scholen, wordt er ook gedacht aan kleine flexibele bib-entiteiten op verschillende locaties zoals bv. het station, de Corda-campus, de jeugdherberg,' aldus schepen van cultuur Karolien Mondelaers.

Burgemeester Vananroye suggereert in een reportage van TV Limburg verder dat de Bibliotheek Hasselt Limburg, door haar ligging in de nabijheid van cultureel centrum Z33, het begijnhof en het Modemuseum, ook een rol kan gaan spelen als een toeristische poort naar al het socio-culturele dat Hasselt rijk is. Ook ziet zij mogelijkheden tot synergie met het erfgoedbeleid van de stad.

De gemeente noemt in een persbericht een aantal voordelen van de overname van de PBL:
  • Hasselt wil haar rol als centrumstad en onderwijsstad meer dan volwaardig opnemen, de PBL zal hier een belangrijke bijdrage toe leveren.
  • Hasselt wil nog meer inzetten op kruisverbanden tussen de brede bibliotheekwerking, het erfgoedbeleid (archief, musea, erfgoedcel) en het cultuurbeleid (andere culturele instellingen)
  • Stad Hasselt wordt door deze overname naast onder meer Brugge partner in het netwerk van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.
Voor het personeel zal er in de nieuwe situatie weinig veranderen. De zeventig medewerkers van de provincie zullen worden overgeheveld naar de stad. Ook de provinciale subsidie van bijna vijf miljoen euro voor de Provinciale Bibliotheek Limburg gaat over naar de stad.

Ook de gebruikers van de Provinciale Bibliotheek Limburg krijgen vooralsnog niet te maken met ingrijpende veranderingen, zo blijkt uit een toelichting van provinciaal gedeputeerde Igor Philtjens tegenover De Standaard. 'Alle diensten en producten die er vandaag zijn, blijven aangeboden en worden waar mogelijk nog versterkt. Bovendien worden de samenwerkingsverbanden met het hoger onderwijs mee overgedragen. Zo blijft de rechtsbibliotheek in het geheel en wordt die zelfs nog uitgebouwd. Ook zijn er verdere ontwikkelingen voor architectuur en bedrijfseconomische wetenschappen nodig,' aldus Philtjens. Schepen Mondelaers voegt daar aan toe: 'Ook voor de gebruikers verandert er weinig. Wel komt er één gebruikersreglement, kunnen ze voortaan zeven dagen op zeven in een van beide bibliotheken terecht, en komt er vanaf 2020 één systeem waardoor boeken in elke vestiging kunnen ingeleverd worden. De centrale werking vanuit de vestiging in het centrum richt zich hoofdzakelijk op studenten, jongeren en gespecialiseerde informatiezoekers. De gebieds- en thematische werking vertrekt vanuit de vestiging Kuringen, waar het gebouw wordt vernieuwd en heringericht als belevingsbibliotheek voor kinderen, gezinnen en het basisonderwijs’


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie