HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
KB publiceert landelijke rapportage over samenwerking Belastingdienst
22-09-2017
De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft de resultaten gepubliceerd van een enquête over de samenwerking met de Belastingdienst. In het onderzoek is de dienstverlening in kaart gebracht aan de hand van de drie pijlers uit het samenwerkingsconvenant tussen de Belastingdienst en de KB: ICT- en
printfaciliteiten, digivaardigheidscursussen en belastingspreekuren. 
De Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst sloten ruim een jaar geleden een samenwerkingsconvenant waarin vastgelegd werd dat de openbare bibliotheken  mensen ondersteuning zouden gaan bieden bij het digitaal zaken doen met de overheid. Afgesproken werd dat alle 800 vestigingen van openbare bibliotheken gratis toegang geven tot computers met internet plus printfaciliteiten om online zaken te doen met de overheid, dat bibliotheken gratis digivaardigheidscursussen aanbieden, zoals Digisterker, en dat  bibliotheken maatschappelijke organisaties uitnodigen om op uiteindelijk (na drie jaar) 150 locaties belastingspreekuren te houden voor hulp bij belasting- en toeslagzaken.
De Belastingdienst stelt €1,9 miljoen beschikbaar voor deze ‘digi-hulp’.

Middels een enquête via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) is onlangs de stand van zaken na een jaar in kaart gebracht waar het gaat om de drie pijlers uit het convenant: ICT- en printfaciliteiten, digivaardigheidscursussen en belastingspreekuren.

Uit de rapportage, getiteld Dienstverlening openbare bibliotheken rondom digitale vaardigheden en de Belastingdienst (pdf), blijkt dat 'vrijwel alle responderende bibliotheken in de periode januari tot en met april 2017 hebben deelgenomen aan het convenant en gebruik gemaakt van de subsidieregeling. Op een enkeling na hebben alle deelnemende bibliotheken gratis pc’s met printfaciliteiten aangeboden en daarmee voldaan aan pijler 1 uit het convenant,' aldus de rapportage.
Ook met het aanbieden van digivaardigheidscursussen doen bibliotheken het goed, zo blijkt uit de enquête. 'Alle deelnemende bibliotheken bieden digivaardigheidscursussen aan en voldoen daarmee ook aan pijler 2 uit het convenant. Andere activiteiten die de bibliotheken organiseren rondom digitale vaardigheden hebben met name betrekking op de thema’s mobiele devices en e-books (spreekuren) en algemene computervaardigheden en de e-overheid (cursussen),' zo wordt in het rapport gesteld.
Ook de doelstelling voor pijler 3 uit het convenant om in het eerste jaar in minimaal 30 bibliotheken spreekuren te realiseren, is gehaald. In totaal zijn er door 88 (basis)bibliotheken financieel/juridische spreekuren georganiseerd, dat is 62 procent van de bibliotheken die deelnemen aan het convenant met de Belastingdienst. Het inloopspreekuur belastingaangifte, de invulhulp belastingaangifte en het inloopspreekuur belastingvragen worden het meest georganiseerd. Met de invulhulp en het inloopspreekuur belastingaangifte zijn in de aangifteperiode 2016 naar schatting bijna 5000 burgers bereikt.

De KB spreekt in een persbericht van een 'geslaagde eerste aangifteperiode'. 'De resultaten van deze BOP-meting laten zien dat het bibliotheekstelsel als geheel uitstekend in staat is om in een relatief kort tijdsbestek een landelijk dekkende hulp-infrastructuur op te zetten. De bibliotheken hebben in een korte tijd gezorgd voor ICT-faciliteiten, digivaardigheidscursussen en spreekuren. Bovendien weten de burgers de Bibliotheek goed te vinden voor deze nieuwe vorm van dienstverlening. (...) Voor 2018 betekent dit dat de bibliotheken door kunnen gaan op de ingeslagen weg,' aldus de KB.

In totaal hebben 149 (basis)bibliotheken deelgenomen aan de enquête.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie