HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Consortium Frysklab ontvangt subsidie in kader van OCW-regeling 'Makersevenementen in het onderwijs'
26-09-2017
Een consortium waarin ook Frysklab participeert, behoort tot de drie partijen die vanuit de OCW-regeling 'Makersevenementen in het onderwijs' een subsidie toegekend hebben gekregen voor het organiseren van een makersevenement 'waar docenten, leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren aan de slag kunnen met creativiteit, technologie en ambachten'. Het consortium ontvangt ruim 268.000 euro voor het organiseren van een festival waar leerkrachten en kinderen hun maakprojecten presenteren, masterclasses krijgen en inspiratie opdoen om maakonderwijs naar de klas te brengen.
Voor de regeling Landelijk Makersevenement is 500.000 euro beschikbaar. Van de 18 subsidieaanvragen zijn er 3 gehonoreerd. De evenementen, die in 2018 plaatsvinden, moeten docenten inspireren om in het onderwijs meer te doen met ‘maken’, aldus het ministerie van OCW in een persbericht.

Het consortium waartoe Bibliotheekservice Fryslân/Frysklab behoort en waarvan Stichting Waag Society de penvoerder is, bestaat verder uit Fabklas, Stichting Fablab Benelux, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Maker Festival Twente, Amsterdam Maker Festival, Eindhoven Maker Faire, Future Flux Festival, Ultimaker en Klooikoffers.

De andere twee partijen die in het kader van de regeling subsidie ontvangen zijn de Stichting Crafts Council Nederland (Platform voor het hedendaagse ambacht) en het Nationale Theater. De Stichting Crafts Council Nederland krijgt 150.000 euro voor de ontwikkeling van een Leerroute Maakonderwijs en voor het organiseren van de 'Week van het Maken', waarin op verschillende zaterdagen in musea door heel Nederland gemaakt en geleerd kan worden, een openatelierroute kan worden gevolgd en de HOW&WOW tentoonstelling tijdens Dutch Design Week 2018 de centrale plek vormt voor alles dat is gemaakt. Het Nationale Theater krijgt ruim 80.000 euro voor een tweedaags makersevenement en een festivalavond.
 
Fryslab laat weten blij te zijn met de honorering van het door het consortium ingediende voorstel, 'niet in het minst omdat via ons de maakinitiatieven in Nederlandse bibliotheken ook onderdeel van het aanbod zullen zijn. We gebruiken hiervoor een landelijke Community of Practice die draait om digitale geletterdheid en de toepassing/uitvoering daarvan in bibliotheken. Het voorstel dat ons consortium indiende gaat om het organiseren van een landelijk maakfestival waarin getoond wordt wat er op het gebied van Maker Education zoal gebeurt in het (in)formele onderwijs, maar waarbij ook heel veel ruimte is om zelf te leren, te maken en geïnspireerd te raken,' aldus Frysklab.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie