HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Nieuwe subsidieregeling voor activiteiten gericht op laagtaalvaardige ouders
24-10-2017
Vanaf begin 2018 ontstaat een nieuwe subsidiemogelijkheid binnen het programma Tel mee met Taal. De bestaande subsidieregeling, die taalscholing van laagtaalvaardige werknemers en de uitvoering van regionale en lokale Taalakkoorden ondersteunt, wordt uitgebreid met een subsidiemogelijkheid voor activiteiten gericht op laagtaalvaardige ouders.  Hiervoor komt in 2018 4 miljoen euro beschikbaar, in aanvulling op de ruim 2 miljoen die beschikbaar is voor taalscholing van laagtaalvaardige werknemers en de uitvoering van Taalakkoorden.
Van de 4 miljoen euro die voor de subsidieregeling beschikbaar is, is 3 miljoen euro bestemd voor taaltraining, coaching en ondersteuning bij de opvoeding voor laagtaalvaardige ouders en 1 miljoen voor overige activiteiten, zoals kennisdeling, onderzoek en innovatie.

De subsidie is onderdeel van het OCW-actieprogramma Gelijke Kansen in het onderwijs, dat zich richt op het bevorderen van gelijke kansen en het vormen van allianties rond gelijke kansen. De inzet is bedoeld om ouderbetrokkenheid bij het opgroeien en schoolgaan van hun kinderen te versterken. De bedoeling is om met de regeling circa 10.000 laagtaalvaardige ouders met taaltraining te bereiken en te steunen in het bieden van een educatief thuismilieu, zodat zij effectiever kunnen communiceren met de jeugdgezondheidszorg (JGZ), voorschoolse voorzieningen en de school.

Eerder dit jaar zijn belangstellenden en betrokkenen in de gelegenheid gesteld om te reageren op een concept van de uitgebreide subsidieregeling. Naar aanleiding van de consultatie is de conceptregeling Gelijke Kansen op een aantal punten gewijzigd, onder andere:
  • De aanvraagperiode voor activiteiten gericht op laagtaalvaardige ouders is gelijkgetrokken met de aanvraagperiode voor samenwerkingsverbanden en werkgevers en zal beginnen op 1 januari 2018;
  • Het cofinancieringspercentage voor activiteiten gericht op laagtaalvaardige ouders is gewijzigd naar 20 procent.
  • Bibliotheken zijn toegevoegd als verplichte partner bij overige activiteiten gericht op laagtaalvaardige ouders;
Een subsidie-aanvraag moet worden gesteund door ten minste drie partijen: een gemeente, een lokale bibliotheek en een instelling jeugdgezondheidszorg of school of voorschoolse voorziening. De subsidieregeling gaat uit van co-financiering. Activiteiten dienen uiterlijk 30 juni 2019 te zijn afgerond. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 30 juni 2018 via Tel mee met Taal.

De volledige regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Zie ook het bericht op de website van het Steunpunt Basisvaardigheden.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie