HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Eindhoven stapt naar rechter vanwege korting
27-10-2017
Bibliotheek Eindhoven heeft besloten naar de rechter te stappen om een extra korting van twee ton aan te vechten. De bezuiniging komt voort uit een advies van de Eindhovense cultuurraad om bestaande culturele instellingen een zogeheten ‘solidariteitskorting’ van 5,3% op te leggen om nieuwe culturele initiatieven te kunnen financieren. De bibliotheek heeft haar bezwaren tegen deze korting twee keer voorgelegd aan de gemeentelijke bezwarencommissie, die de bibliotheek tot op grote hoogte gelijk heeft gegeven, maar de cultuurraad blijft bij de bezuiniging. Bibliotheekdirecteur Albert Kivits zegt nu geen andere weg te zien dan naar de rechter te stappen.
 
De Eindhovense cultuurrraad, de Stichting Cultuur Eindhoven (SCE), bracht in augustus 2016 een advies (pdf) uit waarin werd voorgesteld 5,3 procent te bezuinigen op bestaande culturele instellingen (feitelijk gaat het daarbij om vier van de tien basisinstellingen: Parktheater, Centrum voor de Kunsten Eindhoven, MU en de bibliotheek). Dit in het kader van een ‘solidariteitsbijdrage’ van deze instellingen ten behoeve van de zogeheten Plusregeling, bedoeld om kleinere culturele initiatieven mogelijk te maken. De bibliotheek stelde in een reactie (pdf) op het advies dd 25 oktober 2016 onder andere: ‘Het voelt onrechtvaardig, omdat wij meer dan andere instellingen de afgelopen jaren structureel en incidenteel hebben bijgedragen aan het realiseren van de bezuinigingsdoelstellingen van de stad.’ 
In een persbericht (pdf) van 9 maart luidde bibliotheekdirecteur Albert Kivits nog eens de noodklok over de bezuinigingen waarmee de bibliotheek te maken kreeg: ‘De rek is er uit, er zijn bij het doorvoeren van de eerdere bezuinigingen ook echt onwenselijke effecten gesorteerd die we willen herstellen. Deze ronde zet daar radicaal een streep door. Als je 9 vestigingen sluit, genoodzaakt bent openingstijden terug te brengen en genoodzaakt bent de bibliotheek in de Witte Dame in oppervlakte te halveren, heeft dat onherroepelijk gevolgen voor het aantal mensen dat je bereikt. Met hetzelfde budget als dat we in 2016 kregen waren we van plan om meer Eindhovenaren te bereiken door pop-up-bibliotheken en ruimere openingstijden. Door deze plannen moet nu een streep.’
Twee weken daarvoor, op 23 februari, had een hoorzitting plaatsgevonden van de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Eindhoven over het bezwaar dat de bibliotheek had aangetekend tegen het advies van de cultuurraad. De bezwarencommissie bleek veel vragen te hebben bij de onderbouwing van het advies door de SCE en droeg de cultuurraad op zich nog eens te buigen over het dossier. Ook in tweede instantie kreeg de bibliotheek min of meer gelijk van de gemeentelijke bezwarencommissie. Omdat de SCE bij haar advies blijft, heeft de bibliotheek nu besloten naar de rechter te stappen.

Albert Kivits, directeur van Bibliotheek Eindhoven, stelt tegenover het Eindhovens Dagblad over het besluit om het SCE-advies bij de rechter aan te vechten: ‘De Cultuurraad vindt dat wij geld genoeg hebben om de korting op te vangen, maar dat klopt niet. Dat is gebaseerd op 2015 toen we een eenmalige meevaller hadden. Onze financiering is heel wankel, ons reservepotje maar drie ton. De bezuiniging op educatiegelden is een jaar uitgesteld door het demissionaire kabinet, maar als we volgend jaar negen ton minder krijgen, dan wordt het heel moeilijk om bijvoorbeeld het zestigtal vestigingen van Bieb op School open te houden.’

Bibliotheek Eindhoven kreeg in 2013 ook al te maken met (ingrijpende) bezuinigingen, die leidden tot sluiting van alle wijkvestigingen (die vervangen werden door bibliotheekpunten op scholen) en inkrimping van de centrale vestiging in de Witte Dame. De bibliotheek rekent in een bijlage (pdf - zie bijlage 7) bij haar reactie op het advies van de Cultuurraad voor dat er de laatste jaren sprake zal zijn van een korting van in het totaal 50 procent, als de nieuwste bezuinigingsplannen meegerekend worden.

Drie maanden geleden berichtte het Eindhovens Dagblad nog dat Bibliotheek Eindhoven in 2016 een verlies zou hebben geleden van 1,1 miljoen euro, die uit de reserves van de bibliotheek moest komen. Hierdoor zijn de reserves geslonken tot circa drie ton. De belangrijkste oorzaak van dit verlies was een gemeentelijke korting van 848.000 euro eind 2015, waardoor er voor de bibliotheek nog een jaarlijkse subsidie van 4,1 miljoen euro overbleef. Daarnaast kampte de bibliotheek ook met teruglopende ledenaantallen, mede als gevolg van de sluiting van de wijkvestigingen en de halvering van de centrale vestiging in de Witte Dame vanwege de bezuinigingen, aldus het Eindhovens Dagblad. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie