HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken staakt activiteiten
29-10-2017
Het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB) staakt per 1 januari 2018 zijn activiteiten. Dit is het gevolg van het besluit van Provinciale Staten van Flevoland subsidie ten behoeve van openbaar bibliotheekwerk anders in te zetten. 
Zoals eerder werd bericht gaat de provincie de subsidie voor de uitvoering van provinciale bibliotheektaken ingaand 2018 rechtstreeks aan de twee Flevolandse bibliotheken, denieuwebibliotheek in Almere en Flevo Meer Bibliotheken, toekennen. De afgelopen jaren is het takenpakket van het SFB al aangepast: ICT en de schoolbibliotheek zijn dit jaar afgestoten. Vanaf 2018 komt het daardoor beschikbaar gekomen budget in een apart innovatiefonds. Het aantal medewerkers van het SFB was al afgenomen van tien naar drie.

Ronald Spanier, directeur SFB, zegt hierover: ‘We zijn altijd een kleine organisatie geweest, maar er was geen sprake meer van dat het SFB in de toekomst zelfstandig door zou kunnen gaan, gezien zijn nieuwe, nog kleinere omvang. Het had mijn voorkeur de provinciale taken te beleggen bij een andere provinciale ondersteuningsinstelling (POI), maar dat wil de provincie niet. Het zij zo. Het SFB heeft elf jaar bestaan en in die tijd met de twee Flevolandse bibliotheken goed samengewerkt en prima resultaten behaald. Ook heeft het team van het SFB landelijk nuttige bijdragen geleverd met onder meer de ontwikkeling van www.mijnleeskring.nl en met de coördinatie van Distributie IBL dat namens de Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) werd uitgevoerd.’

De twee projectleiders van het SFB, Lisenka Akse en Karin de Jong, zullen in dienst komen bij de Flevolandse bibliotheken, Ronald Spanier gaat op zoek naar een nieuwe functie. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie