HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Limburgse CDA-fractie wil actie om afname ledental bibliotheken te keren
31-10-2017
De Limburgse CDA-fractie heeft het College van Gedeputeerde Staten gevraagd of het voornemens is om actie te ondernemen ten aanzien van het teruglopende bezoek aan bibliotheken. Dit naar aanleiding van berichtgeving over cijfers waaruit blijkt dat Limburg in 2016 de provincie was met het laagste percentage bibliotheekleden. Ook voor Zeeland is sprake van tegenvallende cijfers. Het bibliotheekwerk in die provincie heeft te kampen met het grootste ledenverlies. 
De Limburgse zender 1Limburg berichtte onlangs dat van alle provincies Limburg in 2016 het laagste percentage bibliotheekleden telde. Ongeveer 17,3 procent van de Limburgers is lid van een bibliotheek. Dit percentage is overigens ongeveer gelijk aan 2015, toen het om 17,4 procent ging. Ook het aantal uitleningen ligt in Limburg onder het landelijk gemiddelde. In Limburg werden in 2016 ongeveer 3,5 miljoen materialen uitgeleend, een daling van 400.000 ten opzichte van 2015. Gemiddeld gaat het om 18,3 uitleningen per lid, waar het landelijke gemiddelde ligt op 19,6 uitleningen per lid.

CDA-statenlid Maud Hermans heeft naar aanleiding van de berichtgeving door 1Limburg enkele schriftelijke vragen (pdf) voorgelegd aan het Limburgse College van Gedeputeerde Staten. Hermans is met name benieuwd naar de relatie tussen het lidmaatschap van de bibliotheken en de aanpak van laaggeletterdheid. Zij vraagt het College onder andere of het voornemens is actie te ondernemen ten aanzien van het teruglopende bezoek aan bibliotheken ‘en zo ja, bent u bereid dit samen met bibliotheken en gemeenten op te pakken?’. Verder vraagt ze het college of het een relatie ziet tussen het relatief lage aantal bibliotheekbezoeken en het percentage laaggeletterden in Limburg en welke concrete plannen er zijn om laaggeletterdheid in Limburg tegen te gaan en wat de resultaten van die plannen zijn.

Zeeland had van alle provincies in 2016 te kampen met de grootste daling van het aantal bibliotheekleden, zo bericht de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). Het gaat om een afname met ruim 11.000 leden, van 103.141 leden in 2015 naar 91.847 in 2016, een teruggang van 11 procent. Van alle Zeeuwen was in 2016 nog zo’n 24 procent lid, een daling van 3 procent ten opzichte van 2015.  Daarmee laat Zeeland ook de grootste daling zien waar het gaat om het percentage bibliotheekleden op de totale populatie per provincie.

In Utrecht, Friesland en Noord-Holland is zelfs sprake van een stijging van het aandeel bibliotheekleden (respectievelijk van 19,4 naar 20,4 procent, van 23,8 naar 24,6 procent en van 23,6 naar 23,8 procent van de bevolking). Flevoland telt met 32,2 procent het hoogste percentage bibliotheekleden, daarna volgen de noord(oostelijke) provincies Drenthe (daling van 1,3 procent), Friesland, Overijssel (daling 1,2 procent) en Gelderland (daling 0,5 procent). De provincies Noord-Brabant, Utrecht, Zuid-Holland en Limburg zitten onder het landelijke gemiddelde van 21,9 procent.

Het gemiddeld aantal uitleningen per lid is met 27,1 per jaar het hoogst in Groningen. Daarna volgen Overijssel, Utrecht en Gelderland met respectievelijk 26,1, 23,7 en 21,9 uitgeleende materialen gemiddeld per lid per jaar. Hekkensluiters zijn Zeeland, Noord-Holland en Flevoland, met respectievelijk een gemiddeld uitleencijfer van 16,8, 14,3 en 14,1 per lid per jaar. Opvallend zijn de relatief grote verschillen, waarbij koploper Groningen jaarlijks gemiddeld bijna twee keer zo veel uitleningen registreert als hekkensluiter Flevoland. Het is onduidelijk waar die verschillen op terug te voeren zijn. Wat verder nog opvalt zijn de relatief sterke stijging van het gemiddelde aantal jaarlijks geleende materialen per lid in Groningen (van 23,5 naar 27,2 per jaar) en Friesland (van 17,1 naar 20,5 ) en de sterke daling in Utrecht (van 29,8 naar 23,7).

In verschillende regionale media werd overigens aandacht besteed aan de met LocalFocus naar provincie uitgesplitste KB-cijfers (die dateren van 20 september). Zo meldde RTV Oost dat het aantal leden in Overijssel met 13.000 gedaald is, maar dat het gemiddeld aantal uitleningen per lid hoog is. Het Algemeen Dagblad wijst op de stijging van het ledenaantal van de Utrechtse bibliotheken, van 244.930 naar 260.151 leden en vermeldt verder het in vergelijking met andere provincies lage percentage Utrechters die lid zijn van een bibliotheek. Omroep Flevoland maakt melding van het relatief hoge percentage bibliotheekleden in de provincie, waarschijnlijk vanwege de relatief jonge bevolking, en het gemiddeld lage uitleencijfer per inwoner.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie