HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
BibliotheekWerk start verdiepend onderzoek naar inzet vrijwilligers
01-11-2017
BibliotheekWerk organiseert in aanvulling op eerder dit jaar uitgevoerd onderzoek een verdiepend onderzoek naar de inzet van vrijwilligers door bibliotheken. Het vervolgonderzoek vindt plaats in de vorm van een vragenlijst en focusgroepen. 
Het samenspel tussen beroepskrachten en vrijwilligers bij de uitvoering van het bibliotheekwerk roept vragen op en brengt kansen met zich mee, aldus BibliotheekWerk. In 2014 onderzocht BibliotheekWerk voor het eerst het vrijwilligersbeleid (de 0-meting genoemd), waarbij vragen aan de orde kwamen als: Op welke manier worden vrijwilligers ingezet in de bibliotheek? Hoeveel aandacht besteden bibliotheken aan vrijwilligersbeleid? (Zie ook het rapport Vrijwilligers in de bibliotheek.) Begin dit jaar volgde een tweede onderzoek (de 1-meting). In aanvulling op deze 1-meting heeft BibliotheekWerk in samenwerking met Cubiss nu een verdiepend onderzoek geïnitieerd om nog meer zicht te krijgen op de inzet van vrijwilligers en de samenwerking met de beroepskracht.

Het onderzoek vindt plaats langs twee lijnen. Naast een enquête (die nog tot en met 10 november ingevuld kan worden) vinden er bijeenkomsten plaats met verschillende focusgroepen, bestaande uit directeuren/managers, coördinatoren van vrijwilligers, leden van de ondernemingsraad en bibliotheekmedewerkers. Voor de laatste twee groepen worden nog deelnemers gezocht, aldus BibliotheekWerk.

Overigens financiert BibliotheekWerk ook de pilot  ‘Professionalisering door inzet vrijwilligers', die wordt uitgevoerd door de bibliotheken De Tweede Verdieping en Bibliocenter  In het kader van deze pilot zal in de praktijk worden gekeken naar vragen als: Welke rol vervullen vrijwilligers en hoe verhoudt dit zich tot de beroepskracht? Welke meerwaarde biedt de samenwerking tussen vrijwilliger en de professional? Beide bibliotheken voerden eerst een omgevingsanalyse uit, die duidelijk maakte onder welke doelgroepen in de regio bibliotheken vrijwilligers zouden kunnen werven om in te zetten voor de nog nieuw te ontwikkelen dienstverlening. De komende maanden wordt verder gewerkt aan het ontwikkelen van een visie en werkwijze om vrijwilligers in te zetten. Bijeenkomsten voor beroepskrachten en van vrijwilligers zijn hier een onderdeel van. Tijdens deze bijeenkomsten praten de deelnemers verder en delen ze kennis over een toekomstbestendige manier van samenwerken.
Na afloop van het project willen de bibliotheken de opgedane kennis delen binnen de eigen en andere bibliotheken. Bijvoorbeeld tijdens een conferentie of via daarvoor opgerichte netwerken, zo meldt BibliotheekWerk.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Lourense Das
2-11-2017 13:42
Prima dat er (opnieuw) onderzoek wordt gedaan. Maar ik stel vast dat dit onderzoek zich vooral richt op de interne omgeving van de bibliotheek: -hoe is het vrijwilligerswerk georganiseerd? -hoeveel vrijwilligers zijn er? -welke taken voeren ze uit? -wat is de verhouding vrijwilligers-professionals? etc. Hierdoor wordt er vooral 'naar binnen' gekeken, waarbij uitgangspunten als budget en wat is goed voor de interne organisatie de boventoon voeren.
Minstens zo interessante vragen zijn -wat levert het vrijwilligerswerk op in relatie tot de kosten/inzet professionals om vrijwilligers te begeleiden? -hoe ervaren de vrijwilligers hun werk in de bibliotheek? En de belangrijkste vraag: -hoe ervaart het publiek de inzet van vrijwilligers (missen zij de professionaliteit van betaalde medewerkers? Kunnen ze alle vragen bij de vrijwilligers kwijt? -hebben ze vragen die niet kunnen worden beantwoord e.d.).
Mijn ervaringen (10 jaar gewerkt met vrijwilligers) zijn dat de voordelen organisatorisch zijn (ruimere openingstjden, toezicht, extra activiteiten). De nadelen hebben een veel grotere impact. Het kost heel veel inzet (arbeidsuren=kosten en directe kosten) om de vrijwilligers te begeleiden en de kwaliteit van de dienstverlening op pijl te houden.
Dit mis ik in het voorstel tot onderzoek zoals hierboven beschreven.
 
Jouke Bethlehem
8-11-2017 13:48
En als aanvulling op de uitstekende vragen van Lourense Das: Wat doen we als branche met de resultaten? Onderzoek is geen doel op zich, maar dient beleidsondersteunend te zijn. Ik pleit voor een strategie met als doel de kwaliteit in de dienstverlening te verhogen en daarmee in te spelen op de toenemende kwaliteitseisen die burgers en maatschappij aan onze dienstverlening stellen. De onderzoeksvraag is dan of en hoe vrijwilligers in die strategie passen. Mijn bezwaar is dat we maar blijven onderzoeken en afwachten en heel veel tijd verliezen. Dat heeft de branche al op grote achterstand gezet. Maar liefst 25 % van de professionals is in een paar jaar verdwenen!! Is dat de strategie die we wensen? 

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie