HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Fusie Bibliotheek Maastricht en Heuvellandbibliotheken jaar uitgesteld
11-11-2017
Vanwege juridische complicaties is de voorgenomen fusie tussen Bibliotheek Maastricht en Heuvellandbibliotheken een jaar uitgesteld. Op 17 maart van dit jaar ondertekenden beide organisaties een intentieovereenkomst  met als uitgangspunt om op 1 januari 2018 samen te gaan in één organisatie. Dat wordt nu dus 1 januari 2019, omdat de fusie juridisch gezien ingewikkelder is dan voorzien. 
Bij de ondertekening van de intentieovereenkomst op 17 maart van dit jaar lieten de betrokken partijen in een persbericht weten: ‘De door de fusie ontstane organisatie, die onder de naam Centre Céramique verder zal gaan, kan daardoor beter inspelen op de moderne rol die de openbare bibliotheek in de maatschappij dient te vervullen, onder meer door het aanbod beter af te stemmen op de behoeften van een brede doelgroep en diensten te leveren onder andere op het gebied van leesbevordering en de aanpak van laaggeletterdheid. Ook wordt er een centrale culturele programmering geboden. Binnen deze regionale bibliotheekfunctie wordt er door de gemeenten Eijsden-Margraten, Valkenburg en Vaals een basispakket aan bibliotheekdiensten afgenomen bij Centre Céramique. Daarnaast kan er per gemeente gekozen worden voor een aanvullend pakket met meer maatwerk in de af te nemen diensten.’

Heuvellandbibliotheken is in 2006 uit een fusie ontstaan en heeft in de drie gemeenten Valkenburg, Vaals en Eijsden-Margraten. negen bibliotheekservicepunten en vijf vestigingen: in Berg en Terblijt, Eijsden, Margraten, Vaals en Valkenburg. De bibliotheekorganisatie heeft 3 fte (verdeeld over zes betaalde medewerkers) en maakt gebruik van zo’n zeventig vrijwilligers. Heuvellandbibliotheken kreeg de afgelopen jaren te maken met forse bezuinigingen door de betrokken gemeenten. Daarnaast viel ook provinciale subsidie weg.
De fusie met Bibliotheek Maastricht wordt door Heuvellandbibliotheken gezien als een manier om de kwaliteit van de dienstverlening ondanks alle bezuinigingen nog in voldoende mate overeind te kunnen houden. Tegenover De Limburger stelt Leon Kerckhoffs, voorzitter van de Stichting Heuvellandbibliotheken, dat de situatie uiteindelijk niet vol te houden zou zijn, ook omdat een bibliotheek tegenwoordig zoveel meer is dan enkel een uitleencentrum. ‘Ze heeft een sociale functie als ontmoetingscentrum, verleent ICT-ondersteuning aan mensen, heeft taken in de bestrijding van laaggeletterdheid, verzorgt lezingen en tentoonstellingen en is ook nog verantwoordelijk voor de uitvoering van het project Bibliotheek op school. Dat kun je allemaal niet verzorgen met zo weinig mensen en middelen. Door de fusie krijgen we een veel grotere slagkracht, omdat we veel efficiënter kunnen werken,’ aldus Kerckhoffs.

De fusie zal nu uiterlijk een jaar later haar beslag krijgen. Dat heeft er vooral mee te maken dat Heuvellandbibliotheken als stichting een zogenaamde ‘privaatrechtelijke partij’ zijn en de stadsbibliotheek Maastricht - eigendom van de gemeente Maastricht - een ‘publiekrechtelijke partij’ is. Juristen hebben meer tijd nodig om onder meer de liquidatie van de stichting te onderzoeken, aldus De Limburger.

Twee andere kleinere bibliotheekorganisaties in Zuid-Limburg, Bibliotheek Gulpen-Wittem en Bibliotheek Meerssen, hebben overigens besloten om niet mee te doen met de fusie en voorlopig nog de eigen broek op te houden. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Velma Solomons
3-2-2018 15:57
Zal Vaals ook met deze fusie gaan of zal die net als Meersen met de eigen gemeente gaan samenwerken?


 

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie