HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Partijen vragen in motie om behoud bibliotheken in kleine gemeenten
20-11-2017
Bij de behandeling van de Cultuurbegroting op 13 november, tijdens het eerste wetgevingsoverleg van OCW-minister Ingrid van Engelshoven met de Tweede Kamer, hebben vertegenwoordigers van PvdA, D66, SP, CDA, GroenLinks en de ChristenUnie een motie ingediend waarin gevraagd wordt om maatregelen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten. 
In de door Lodewijk Asscher ingediende motie (pdf) wordt gesteld dat ‘bibliotheken een geweldige plek zijn om je te laten inspireren door al het mooie dat cultuur te bieden heeft’, maar wordt tevens geconstateerd dat ‘steeds meer bibliotheken in kleine gemeenten sluiten en dat dit de sociale samenhang en de kansen van kinderen in die gemeenten schaadt.’
De indieners van de motie verzoeken de minister derhalve ‘zich in te spannen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten en om bij de aangekondigde midterm review over de positie van bibliotheken een plan voor te leggen om de ambitie “iedereen heeft toegang tot de bibliotheek” nader vorm te geven.'

In het debat tijdens het wetgevingsoverleg vraagt Lodewijk Asscher van de minister een concrete toezegging om bibliotheken in heel kleine gemeenten te ondersteunen vanuit de extra middelen voor Cultuur. 'Daarmee kun je er in 73 kleine plaatsen voor zorgen dat de bibliotheek een plek blijft waar kinderen boeken kunnen lezen en muziek kunnen leren,’ aldus Asscher (Word-document), zonder overigens toe te lichten waarop het aantal van 73 kleine gemeenten gebaseerd is. Volgens Asscher zou hiervoor 7 miljoen euro nodig zijn.
Overigens ligt de verantwoordelijkheid voor instandhouding van een bibliotheekvoorziening op gemeentelijk niveau, met uitzondering van de digitale bibliotheek, die een rijksverantwoordelijkheid is.

De partijen die de motie hebben ingediend vertegenwoordigen gezamenlijk 80 zetels in de Tweede Kamer.

Overigens werd er tijdens hetzelfde overleg ook nog een motie ingediend over het terugdringen van laaggeletterdheid. In de motie (pdf), ingediend door Michiel Rog van het CDA, wordt minister Van Engelshoven opgeroepen ‘de brede expertise in het terugdringen van laaggeletterdheid te activeren en in overleg te treden met relevante organisaties, zodat de samenwerking, het bereik en de kwaliteit van de alfabetiseringsactiviteiten toenemen.’ Dit omdat bij de besteding van de bestaande middelen voor het terugdringen van laaggeletterdheid volgens Rog niet altijd optimaal zou worden samengewerkt met organisaties en initiatieven die met moderne middelen of innovatieve aanpak een groot bereik onder de doelgroep hebben. Rog verwees daarbij onder andere naar oefenen.nl. De minister deed in ieder geval de toezegging in gesprek te gaan met consultatiebureaus en bibliotheken en te kijken naar de inzet van BoekStart met het oog op preventieve maatregelen om laaggeletterdheid te bestrijden.

Op 21 november zal er gestemd worden over de ingediende moties 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie