HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Motie-Asscher over behoud bibliotheken kleine kernen aangenomen
22-11-2017
De door PvdA-Kamerlid Lodewijk Asscher ingediende motie waarin gevraagd wordt om maatregelen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten is op 21 november met algemene stemmen aangenomen. Asscher diende de motie mede in namens CDA, GroenLinks, D66, SP en ChristenUnie.
In de motie-Asscher (pdf) wordt geconstateerd dat ‘steeds meer bibliotheken in kleine gemeenten sluiten en dat dit de sociale samenhang en de kansen van kinderen in die gemeenten schaadt’ en wordt van OCW-minister Van Engelshoven gevraagd 'zich in te spannen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten en om bij de aangekondigde midterm review over de positie van bibliotheken een plan voor te leggen om de ambitie “iedereen heeft toegang tot de bibliotheek” nader vorm te geven.'

Tijdens het debat (word-document) gaf Asscher aan dat er met 7 miljoen euro vanuit de extra middelen voor Cultuur voor gezorgd kan worden dat in 73 kleine plaatsen 'de bibliotheek een plek blijft waar kinderen boeken kunnen lezen en muziek kunnen leren'. 
 
De midterm review wordt voor het eind van dit jaar verwacht.
 
Ook de door Michel Rog (CDA) en Vera Bergkamp (D66) ingediende motie over het terugdringen van laaggeletterdheid is gisteren met algemene stemmen aangenomen. In deze motie (Word-document) wordt de minister gevraagd 'de brede expertise in het terugdringen van laaggeletterdheid te activeren en in overleg te treden met relevante organisaties, zodat de samenwerking, het bereik en de kwaliteit van de alfabetiseringsactiviteiten toenemen.' Dit vanuit de overweging 'dat bij de besteding van de bestaande middelen voor het terugdringen van laaggeletterdheid niet altijd optimaal wordt samengewerkt met organisaties en initiatieven die met moderne middelen of innovatieve aanpak een groot bereik onder de doelgroep hebben.'


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie