HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Athenaeumbibliotheek Deventer verliest provinciale subsidie
30-11-2017
De Athenaeumbibliotheek Deventer, onderdeel van de openbare bibliotheek Deventer, verliest medio 2019 definitief de jaarlijkse subsidie van de provincie Overijssel. Het gaat om een financiële bijdrage van 250.000 euro. De provincie besloot enige tijd geleden tot beëindiging van de financiering van de Wetenschappelijke Steunfunctie (WSF) per 1 januari 2017. Voor de afbouw van de subsidie is circa twee jaar uitgetrokken, tot medio 2019.
De Athenaeumbibliotheek is na de opheffing en opsplitsing van het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer (SAB) sinds januari 2016 organisatorisch ondergebracht bij de openbare bibliotheek Deventer.

De Athenaeumbibliotheek ontvangt als Plusbibliotheek provinciale subsidie voor de uitvoering van de Wetenschappelijke Steunfunctie. De provincie Overijssel heeft echter besloten met ingang van 2017 haar financiële bijdrage van 250.000 euro, een kwart van het totale budget, over een periode van twee jaar af te bouwen, waarmee de financiering van de PLUS-functie in 2019 definitief beëindigd zal zijn.

Alice van Diepen, directeur van de Bibliotheek Deventer, geeft in de Stentor aan nog niet precies te weten welke gevolgen de stopzetting van de subsidie zal hebben, 'maar het gaat ten koste van arbeidsplaatsen. Al hebben we nog tijd om ons daar op voor te bereiden,' aldus Van Diepen. Er werken nu zo'n tien mensen voor de Athenaeumbibliotheek.

Van Diepen zegt desgevraagd tegenover Bibliotheekblad de periode tot 2019, waarin de provinciale subsidie wordt afgebouwd, te zullen gebruiken voor de transitie van de Athenaeumbibliotheek naar erfgoedbibliotheek, waarbij de borging en toegankelijkheid van de collecties centraal staan. ‘We zijn momenteel in gesprek met zowel de provincie als de gemeente Deventer over de consequenties van de stopzetting van de WSF-subsidie. De insteek is daarbij dat de Athenaeumbibliotheek per 2019 als een volwaardige erfgoedbibliotheek kan functioneren. We zoeken daarbij de samenwerking met partners in de stad en de regio, met name het HCO, Deventer Verhaal en Rijnbrink,’ aldus Van Diepen.

De Stentor meldt dat Bibliotheek Deventer in de nieuwe centrale vestiging aan de Stromarkt, die in 2018 open gaat, ook een deel van de collectie van de Athenaeumbibliotheek, gevestigd aan Het Klooster, wil gaan tonen. 'Dat de bibliotheken dichter bij elkaar komen was al ons streven. We willen stukken uit de Athenaeum ook zichtbaar maken voor publiek dat er normaal niet komt,' aldus Van Diepen in de Stentor.

Overigens behoort Overijssel tot de laatste provincies die nog subsidie verstrekken aan Plusbibliotheken, die per provincie de Wetenschappelijke Steunfunctie (WSF) verzorgen. ‘In die zin sluit de stopzetting van de subsidie aan bij een trend die al eerder is ingezet,’ aldus Van Diepen. Als de provinciale subsidie voor de WSF-functie in Overijssel met ingang van 2019 definitief gestopt is, blijven alleen nog Gelderland, Zeeland en Brabant (via Cubiss) over als provincies waar subsidie wordt uitgetrokken voor de WSF-functie. In Gelderland kon een dreigende stopzetting van de provinciale subsidie voor de WSF/PLUS-functie vorig jaar nog worden afgewend.

De invulling van de PLUS-functie in het nieuwe bibliotheekstelsel wordt momenteel onderzocht, het eindrapport wordt eind januari 2018 verwacht. In het in juli van dit jaar door de Koninklijke Bibliotheek (KB) gepresenteerde Gezamenlijke Collectieplan wordt aangegeven dat herziening van de PLUS-functie wenselijk is. Er is een plan van aanpak opgesteld en er wordt een implementatieplan opgeleverd. De Plusbibliotheken, POI'en en de KB zullen een 'toekomstbestendig financieringsmodel' van de PLUS-functie opstellen 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Wim Keizer
7-12-2017 10:12

Ook in Noord-Brbant geen WSF-subsidie meer

Boudewijn van der Lecq, programmaleider bij Cubiss, wees ons erop dat ook de provincie Noord-Brabant geen WSF-subsidie meer geeft.
Deze subsidie, voor de plusbibliotheken Eindhoven en Tilburg, verliep t/m 2015 via Cubiss en was onderdeel van een door de provincie bekostigd programma Content.
Met het stopzetten van dat programma per 1 januari 2016 werd ook de plussubsidie in Brabant beëindigd.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie