HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Tom van Veen vertrekt als directeur Fundament Losser
03-01-2018
Tom van Veen is per direct vertrokken als directeur van de Stichting Fundament in Losser, waaronder ook de bibliotheek ressorteert. De reden voor het vertrek zou liggen in een verschil van visie tussen Van Veen en de gemeente aangaande de te volgen koers. 
Onder de Stichting Fundament vallen behalve de Stichting Bibliotheek Losser, ook de Stichting Muziekschool de Sleutel en de welzijnsorganisatie Stichting Cluster. Fundament ontstond in 2013 uit het samengaan van de drie genoemde organisaties. Tom van Veen was 25 jaar directeur van De Muchte, de voorganger van Cluster, en werd twee jaar geleden bevorderd tot directeur van de overkoepelende stichting. Directeur van Bibliotheek Losser is Ans Dijkhuis.
Het is de bedoeling dat de drie organisaties onderdak vinden in het Kulturhus Losser, dat in maart 2018 officieel zal worden geopend in het oude gemeentehuis, dat ingrijpend verbouwd is. Met het oog op de verhuizing naar het Kulturhus zal de bibliotheek overigens gesloten zijn van maandag 15 januari tot en met dinsdag 23 januari. De bibliotheek komt op de begane grond van het Kulturhus, naast de VVV, de afdeling Burgerzaken van de gemeente Losser, woningcorporatie Domijn, Carint Reggeland (thuiszorg), Politie, Aveleijn (dagopvang voor licht verstandelijk gehandicapten), GGD Twente/Consultatiebureau Losser en Logopedie Direct. Stichting Fundament komt op de eerste verdieping, naast het College van B&W, het bestuurssecretariaat en de raadsgriffie.

Volgens Tubantia komt het vertrek van Van Veen voor het personeel onverwacht, maar was men binnen de gemeente al langer ontevreden over de uitvoering van taken door eerst De Muchte en later Fundament. ‘Het moest beter, innovatiever en de drie poten bibliotheek, muziekschool en sociaal werk moesten beter geïntegreerd worden binnen Fundament,’ aldus Tubantia. Begin 2016 werd door het college van B&W van Losser het koersdocument ‘Herijking taken Stichting Fundament 2016 e.v.‘ vastgesteld. In het koersdocument gaf het college aan dat een gewenste herijking van de taken voor Stichting Fundament moet betekenen dat zij zich vooral moet gaan richten op het optimaliseren van de werkwijze van de sociale teams, dat Fundament het welzijnswerk ten dienste moet stellen van de sociale teams en dat het muziekonderwijs en bibliotheekwerk intensief gaan samenwerken: met elkaar, met de sociale teams en met externe partners zoals het onderwijs. De gemeente Losser wil meer sturen op de gewenste maatschappelijke effecten en minder op activiteiten, zoals in het verleden het geval was.

Van Veen wordt tijdelijk vervangen door Paul Roessen, die een Plan van Aanpak moet gaan opstellen. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie