HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Conflict bestuur en directeur Bibliotheek Heusden
11-01-2018
Binnen de Bibliotheek Heusden is een conflict ontstaan tussen directeur Elisabeth Eyl en het bestuur, dat nu een zaak van advocaten geworden is. Eyl zegt bij haar aantreden in februari 2017 de opdracht te hebben gekregen met de bibliotheek een vernieuwingsslag te maken, maar daarin voortdurend te zijn tegengewerkt door het bestuur. Ze heeft aangifte gedaan van valsheid in geschrifte. 
Elisabeth Eyl trad op 1 februari 2017 aan als de nieuwe directeur van Bibliotheek Heusden (met vestigingen in Drunen, Oudheusden en Vlijmen, een werkgebied met circa 43.000 inwoners). Al vrij snel ontstonden er volgens haar op verschillende punten verschillen van inzicht en wrijvingen met het bestuur. Eyl zegt desgevraagd: ‘Ik ben aangenomen om een vernieuwingsslag te maken in de bibliotheek, daar ben ik een heel eind mee gekomen en dat staat ook niet ter discussie. Ik trof een verwaarloosde organisatie aan - wat niet zo vreemd is als je bedenkt dat ik de vijfde directeur ben sinds 2013 -, maar werd door het bestuur vervolgens voortdurend belemmerd in mijn pogingen er een toekomstgerichte organisatie van te maken. Zo merkte ik bij mijn komst dat er geen functiehuis was. Medewerkers werkten nog op basis van functieomschrijvingen die enkele decennia oud waren, terwijl hun werk inmiddels behoorlijk veranderd is. Samen met Cubiss ben ik vervolgens aan de slag gegaan met het opstellen van een toekomstgericht functiehuis. Daaraan gekoppeld wilde ik ook een opleidingsjaarplan maken om medewerkers de kans te geven om naar functies toe te groeien die in het kader van de vernieuwing nodig zouden zijn. Maar het bestuur wilde dat niet, en ik heb geen idee waarom niet. Zij wilden dat ik nieuwe mensen aannam, maar daar was ik het niet mee eens omdat ik zelf net was aangetreden en de tijd wilde nemen om te kijken wat nodig was. Later kwam ik tot de vaststelling dat ik met een fijn team te maken had, dat graag mee wilde gaan in de vernieuwingsslag die ik voor ogen had. Dat is een groot twistpunt geweest tussen het bestuur en mij.’

Het conflict escaleerde vlak voor de zomer naar aanleiding van een audit door de Stichting Certificering. Die audit heeft geleid tot een voorwaardelijke erkenning. Eyl: ‘De auditoren hebben bevestigd dat er al veel ten goede was gebeurd, maar dat het onder andere nog schortte aan een gezamenlijke visie van bestuur en directie. Om die reden kreeg Bibliotheek Heusden een voorwaardelijke erkenning, met in november de heraudit. Tegen die tijd zouden dan enkele zaken gerealiseerd moeten zijn, zoals een functiehuis, een beleidsplan en een gezamenlijke visie. Het bestuur heeft echter besloten die heraudit uit te stellen tot 5 april dit jaar, maar intussen willen ze niet meer met mij verder, dus ik begrijp niet hoe ze kunnen denken dat de bibliotheek er op 5 april klaar voor kan zijn. Er is geen functiehuis en het beleidsplan dat ik geschreven had is door het bestuur zonder inhoudelijke discussie verworpen. Na de audit in mei heeft het bestuur bij wijze van "gezamenlijke reactie" twee brieven gestuurd aan de auditcommissie om er op aan te dringen toch de certificering toegekend te krijgen, waaronder ook mijn naam en een gescande handtekening stonden, terwijl ik helemaal niet achter die brieven stond. Om die reden heb ik ook aangifte gedaan van valsheid in geschrifte.’

Bibliotheek Heusden werkt met ongeveer twaalf betaalde medewerkers en circa dertig vrijwilligers, die volgens Eyl ook niet begrijpen waarom het nu zo loopt en helemaal geen zin hebben in weer een nieuwe directeur. Om die reden hebben de vrijwilligers een brief aan het bestuur gestuurd en zijn medewerkers naar de wethouder gestapt. Ook het Brabants Netwerk Bibliotheken heeft zich met een brief tot het bestuur gericht om haar zorgen te laten blijken over de ontstane situatie, aldus Eyl, die er aan toevoegt ook verschillende steunbetuigingen van klanten te hebben ontvangen. Eyl: ‘Sommigen zijn, voor mijn aantreden, nog nooit in de bibliotheek geweest en komen nu elke maand vanwege de interessante programmering.’

Het bestuur heeft het contract met Eyl, in eerste aanleg opgesteld voor een jaar, eind november opgezegd. Eyl spreekt van een normaal contract, dat geldt voor een bepaalde periode maar met uitzicht op een vast dienstverband. Voor de beëindiging ervan moeten volgens haar advocaat gegronde inhoudelijke argumenten gegeven worden en dat is niet gebeurd.
Eyl, die nog gewoon aan het werk is, heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen. Ze gaat haar ontslag langs juridische weg aanvechten. Ze wil dat het bestuur opstapt omdat enkele bestuursleden al veel langer zitten dan de geldige termijn. Zij houden zich niet aan de eigen stichtingsstatuten en ook niet aan de Governance Code, aldus Eyl, die stelt ‘Het bestuur stuurt nu aan op een verstoorde relatie, en dat kan ik in dit stadium natuurlijk ook niet ontkennen, maar ik heb de afgelopen maanden verschillende pogingen gedaan om op goede voet te komen met het bestuur. Zo heb ik bestuursleden individueel uitgenodigd met mij in gesprek te gaan, waar niet op werd ingegaan, en heb ik een coach in de hand genomen in een poging om de communicatie met het bestuur te verbeteren, maar ook dat werd niet geaccepteerd. Het moeilijke van zo’n bestuur is dat er niemand boven zit die er toezicht op uitoefent. Ik ben de vijfde directeur sinds 2013 en begin te begrijpen waar de vorige directeuren tegenaan gelopen zijn. Het bestuur noemt zich “bestuur op afstand” maar bemoeit zich met alles, zonder veel inzicht te hebben in wat er speelt in het bibliotheekwezen. Ik raad dan ook iedereen af om op deze baan te solliciteren zolang het huidige bestuur er nog zit.’

Eyl hoopt dat de gemeente, die drie jaar geleden ook een conflict had met het bestuur, nog een rol kan spelen in het conflict. Het Brabants Dagblad meldt dat verantwoordelijk wethouder Wim van Engeland aanstuurt op een gesprek met het bestuur. ‘We hebben meer signalen dat er binnen de bieb iets aan de hand zou zijn,’ aldus Van Engeland, die stelt dat het personeelsbeleid een bestuurszaak is, ‘maar als de dienstverlening in het geding is, moeten we op z'n minst gaan praten.’

Het bestuur heeft tegenover het Brabants Dagblad al aangegeven niet te willen reageren. Volgens voorzitter Adriaan de Graaff is sprake van een arbeidsconflict en hij wil niet op de zaak ingaan, ‘omdat dat alleen maar leidt tot beschadiging van mensen’.  
 
Update 6 januari: Op 31 januari heeft D66 Heusden tegenover het college haar zorgen uitgesproken over de bij de bibliotheek onstane situatie. 'D66 vindt een goede bibliotheekvoorziening heel belangrijk. Wij maken ons echter zorgen. Zorgen over de aansturing van de organisatie van de bibliotheek. Er zijn in korte tijd diverse wijzigingen in de directiefunctie geweest. Dit lijkt de continuïteit niet ten goede te komen. Ook maken wij ons zorgen over de kwaliteit van de voorziening: deze lijkt niet te voldoen aan de normen van certificering, aldus D66-raadslid Eric van de Beek in de aan het college gerichte brief (pdf) Van de Beek legt tien vragen voor aan het college over haar visie op de bibliotheek en over de aansturing en continuïteit van de organisatie. Inmiddels is overigens de sollicitatieprocedure voor een nieuwe bibliotheekdirecteur in gang gezet, zo blijkt uit de vacature van wervingsbureau Bosman & Vos.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Candy Duinker
14-1-2018 13:43
5 Directeuren in 4 jaar tijd kan een bibliotheek geen goed doen. Jammer dat er - ondanks gemaakte afspraken t.a.v. de zittingsduur - geen regels zijn die het ook echt onmogelijk maken dat bestuurders aan blijven, terwijl hun termijn al meer dan 2x is verstreken. Dit belemmert vooruitgang en vernieuwing en ondermijnt het gedachtengoed van de Cultural Gouvernance. Graag wens ik Elisabeth veel sterkte, zij is goed op weg invulling te geven aan de 5 kerntaken van modern biblitheekwerk en trekt veel nieuwe bezoekers door haar vernieuwende programmering in de bibliotheek als centrum voor educatie, ontmoeting en debat. Jammer dat bij de certificering de visie en de daadwerkelijke bijdragen van een bibliotheekbestuur aan de realisering van de 5 kerntaken niet het uitgangspunt vormen. 
Vivian. Lampe
5-11-2018 09:49
 Wat jammer dat Elisabeth Eyl zo is tegengewerkt door haar bestuur in Heusen. Jammer dat de Gemeente geen initiatieven heeft getoond het functioneren van het bestuur te onderzoeken. Zo'n groot verloop onder directeuren sinds 2013 is kenmerkend voor slecht bestuur. Ik wens de medewerkers van de bibliotheek in Heusen veel sterkte!

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie