HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
KB start tien pilots voor groter bereik laaggeletterden
29-01-2018
De Koninklijke Bibliotheek (KB) start in 2018, in het kader van het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden, tien pilots waarin bibliotheken onderzoeken hoe zij laaggeletterden beter kunnen bereiken door de belemmeringen weg te nemen.
De KB stelt dat elke pilot een andere focus zal krijgen. 'Zo is er bijvoorbeeld een gericht op het bereik van laagtaalvaardige ouders, een andere draait om samenwerking met bedrijven om laagtaalvaardige werknemers te bereiken en een derde onderzoekt de doorverwijzing vanuit digitaal naar taal en vice versa,' aldus de KB in een persbericht. De KB zal ook marketingacties organiseren om een grotere bekendheid te geven aan de producten en diensten voor kwetsbare doelgroepen.

De KB stelt dat het voor de sector mogelijk moet zijn om in vijf jaar tijd één miljoen mensen 'over de (vaardigheids)kloof te helpen'. 'Hiermee laten bibliotheken zien dat zij echt een maatschappelijke meerwaarde hebben, in een samenleving waarin de kloof tussen mensen die wél mee kunnen en niet mee kunnen steeds groter wordt,' aldus de KB.

Uitgaande van de resultaten van de tien pilots zullen good practices en modellen opgesteld worden die aan het eind van het jaar  in de vorm van een toolkit beschikbaar zullen komen voor alle bibliotheken in Nederland. De landelijke dag Basisvaardigheden in november zal in het teken staan van de uitkomsten van de pilots.
Het ministerie van BKZ heeft subsidie beschikbaar gesteld voor uitvoering van de pilots.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie