HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Leesplein wordt in de zomer beëindigd
16-02-2018
De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft besloten komende zomer te stoppen met Leesplein, de website gericht op leesbevordering voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar, waar veel informatie te vinden is over kinder- en jeugdliteratuur. De KB anticipeert hiermee onder andere op het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 15 mei. Leesplein voldoet volgens de KB niet meer aan de eisen die in het kader van de AVG dienen te gelden om veiligheidsrisico’s te minimaliseren. 
De KB stelt te willen komen tot ‘meer synergie in de digitale dienstverlening’ en beter grip te willen krijgen op de veiligheid met het oog op de AVG en in het kader daarvan een aantal digitale diensten onder de loep te nemen. Verschillende digitale diensten van de KB worden door derden beheerd, wat de dienstverlening niet alleen kostbaar maakt, maar ook veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, aldus de KB. Reden om een aantal digitale diensten aan te pakken opdat klanten beter bediend kunnen worden en hun privacy beter wordt beschermd, zo stelt de KB.

Er is besloten om de content van verschillende diensten die beheerd worden door derden of waarvan de techniek sterk verouderd is, te migreren naar diensten die de KB in eigen beheer heeft. Eerder was al aangekondigd dat de licentie op de dienst WelkBoek per april 2018 wordt beëindigd. Hier wordt echter geen content gemigreerd, maar wordt gezocht naar een vervangende dienst.

Een van de websites die in het kader van de operatie aangepakt zal worden is Leesplein.Het op 15 januari gelanceerde Jeugdbibliotheek.nl, dat op dit moment informatie biedt voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar, zal de komende tijd verder worden ingericht met informatie voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar. De pagina´s rond boeken en lezen zijn en worden op Jeugdbibliotheek.nl gevuld met content van Leesplein. Dit houdt in dat alle actuele en relevante informatie rond boeken en auteurs van Leesplein gemigreerd wordt naar Jeugdbibliotheek.nl. Dit traject zal in de zomer van 2018 zijn afgerond. Zodra de migratie voltooid is, wordt Leesplein stopgezet, zo meldt de KB.

Voor de content die niet gemigreerd wordt naar Jeugdbibliotheek.nl, zoals de informatie voor ouders en professionals, wordt een andere bestemming gezocht. Wat er dan nog overblijft aan informatie krijgt een plek in het webarchief van de KB. Over de precieze datum waarop Leesplein wordt stopgezet en over de verdere ontwikkeling van Jeugdbibliotheek.nl wordt op een later moment gecommuniceerd, zo wordt gemeld in een bericht op Leesplein.

Het bericht over het stopzetten van Leesplein leidde met name op Twitter overigens tot verschillende verontruste reacties. In reactie daarop gaat de KB in een toelichting (pdf) nader in op enkele vragen die leven. De KB geeft hierbij onder andere aan dat de informatie voor ouders en professionals ook na het beëindigen van Leesplein beschikbaar zal blijven. ‘Daarom zoeken we naar een geschikte, liefst al bestaande en bekende, plek om deze informatie onder te brengen. De redactie van Leesplein is uitgenodigd om hierover met ons mee te denken – in maart is hiervoor een afspraak gepland,’ aldus de KB (pdf) 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie