HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bronckhorst trekt extra geld uit voor realiseren 'samenwoon'bibliotheken
27-02-2018
De raad van de gemeente Bronckhorst heeft onlangs besloten eenmalig 200.000 euro extra uit te trekken voor de bibliotheken in de gemeenten, zowel voor de huidige exploitatie van de vier bibliotheekvestigingen als voor het toekomstbestendig maken van het bibliotheekwerk. De gemeente gaat samen met Bibliotheek West Achterhoek onderzoeken hoe de bestaande vestigingen kunnen worden omgevormd tot zogeheten 'samenwoon'bibliotheken. 
De gemeente Bronckhorst (circa 36.000 inwoners) heeft bibliotheekvoorzieningen in de kernen Vorden, Zelhem, Hengelo en Steenderen (servicepunt). Een bedrag van 50.000 euro is vrijgemaakt voor de huidige exploitatie van deze bibliotheken. Daarnaast wordt een bedrag van 150.000 euro uitgetrokken om samen met Bibliotheek West Achterhoek (die de bibliotheekvoorziening in de gemeenten Doetinchem, Doesburg en Bronckhorst verzorgt) te onderzoeken of in met name Vorden, Hengelo en Zelhem zogeheten ´samenwoon´bibliotheken gerealiseerd kunnen worden. De gemeente Bronckhorst stelt daarover in een persbericht: ‘In een “samenwoon”bibliotheek deelt de bibliotheek huisvesting met één of meer andere maatschappelijke voorzieningen, zodat zij elkaar kunnen aanvullen. Een bibliotheek werkt samen met tientallen organisaties om de jeugd, volwassenen en ouderen beter te kunnen helpen met (leren) lezen en met digitale vaardigheden. Denk aan welzijns- en culturele organisaties of onderwijs. Onder één dak kan zo’n samenwerking optimaler functioneren.’ Verantwoordelijk wethouder Jan Engels bij wijze van toelichting: ‘Voor eventuele verhuiskosten stellen we daarom daarnaast nog een bedrag van 150.000 euro beschikbaar. Het zoeken van samenwerking met verschillende instanties en organisaties voor de bibliotheken past ook in het project Vitale kernen waarin we in Vorden, Zelhem, Hengelo en Steenderen werken aan toekomstbestendige en leefbare dorpscentra.’ De gemeente en Bibliotheek West Achterhoek stelden in de zomer van 2017 gezamenlijk een nieuwe visie (pdf) voor de bibliotheken in Bronckhorst vast, uitgaande van intensieve samenwerking met scholen, welzijnsstichtingen en andere maatschappelijke partners. Het extra budget van 200.000 euro is er dus op gericht uitvoering te geven aan deze visie. De gemeente Bronckhorst stelt jaarlijks 638.000 euro subsidie beschikbaar voor de bibliotheekvoorziening.

Tijdens de raadsvergadering van 22 februari werd overigens tevens een door PvdA, CDA en D66 ingediende motie (pdf) aangenomen waarin het college wordt gevraagd de consequenties en haalbaarheid van het handhaven van de bibliotheek in Zelhem in het huidige pand aan de Burg. Rijpstrastraat in kaart te brengen. Dit traject moet binnen drie maanden afgerond zijn. In Zelhem (circa 5700 inwoners) was de laatste maanden veel onrust ontstaan over de toekomst van de bibliotheekvestiging, die mogelijk verdwijnt van haar huidige locatie om plaats te maken voor bejaardenwoningen. Een door de Stichting Vrienden van de Bibliotheek Zelhem gestarte petitie waarin ervoor gepleit wordt om de bibliotheek voor het centrum te behouden in het huidige pand, leverde ruim 2500 handtekeningen op. Op 20 februari organiseerde de gemeente Bronckhorst een bijeenkomst om samen met de bewoners te praten over de toekomst van de bibliotheek in Zelhem. ‘Een bibliotheek van de toekomst hoort in een pand dat daarbij past en bij voorkeur geschikt is om huisvesting te delen met één of meer andere maatschappelijke voorzieningen, zodat zij elkaar kunnen aanvullen. Het huidige pand is minder geschikt vanwege onder meer de staat,’ zo vindt de gemeente. De stichting Vrienden van de Bibliotheek Zelhem roept juist op tot het inrichten van een ‘Cultuurhuus’ met meerdere partijen in het huidige pand. ‘Daarmee wordt de leefbaarheid en de vitaliteit enorm gestimuleerd. Het is een meerjarenplan, maar daar gaan we voor,’ aldus voorzitter Johan de Boer, voorzitter van de stichting. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie