HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
ProBiblio publiceert Whitepaper Communitybuilding
06-03-2018
ProBiblio heeft een zogeheten 'Whitepaper Communitybuilding' gepubliceerd waarin de ervaringen beschreven worden die zijn opgedaan bij pilots rond het vormen van communities door bibliotheken. Het gaat om pilots van de Bibliotheek Rotterdam, Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en Bibliotheek Westland.
De drie bibliotheken vormden in 2017 samen met ProBiblio en Bureau Bind communities met als doel structureel een verbinding aan te gaan met een specifieke doelgroep. Elke bibliotheek koos een eigen doelgroep waarmee zij een community wilde opbouwen. Voor Bibliotheek Rotterdam waren dat liefhebbers van het genre Young Adult, Bibliotheek Westland koos voor moeders van jonge kinderen en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta richtte zich op gebruikers (ouderen) van het Tabletcafé.
 
In de whitepaper (pdf) wordt kort de aanpak via een stappenplan beschreven. De pilots hebben geleid tot vier conclusies:
  • Selecteer één of meerdere doelgroepen die passen bij de doelstellingen die je als organisatie gesteld hebt.
  • Zoek vervolgens een groep uit die selectie die al contact heeft (of verbonden is) met de bibliotheek en bouw die uit.
  • Zorg ervoor dat een groep die online goed bereikt wordt, ook fysiek naar de bibliotheek komt en vice versa. De combinatie online-offline versterkt elkaar.
  • Om een community actief te krijgen én te houden is het nodig om structureel tijd te investeren.
Algehele vaststelling na de pilots, volgens ProBiblio: Als de community uiteindelijk staat, is de informatie die eruit voortkomt zeer waardevol. De bibliotheken uit de pilot begrijpen wat de doelgroep beweegt en kunnen er op inspelen met bijvoorbeeld een aangepaste programmering.

ProBiblio organiseert in 2018 opnieuw een pilot Communitybuilding. Met de bevindingen van 2017 gaat men dan aan de slag met minimaal één bekende doelgroep. Zo kan worden getoetst of hetzelfde ‘recept’ bij een andere bibliotheek ook toegepast kan worden. Daarnaast worden er één of meer bovenlokale communities opgezet.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie