HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Koninklijke Bibliotheek draagt markttaken G!DS over aan SPN
07-03-2018
De Koninklijke Bibliotheek (KB) meldt per 1 december 2017 de zogeheten ‘markttakenfunctie’ van G!DS te hebben overgedragen aan de Stichting Samenwerkende POI's Nederland (SPN). Het gaat dan om gegevens van andere organisaties die in G!DS worden bijgehouden en die worden ontsloten op lokale of regionale websites. Gebruikers van deze informatie betalen hier een vergoeding voor. Uitvoering van de markttakenfunctie valt volgens de KB buiten haar kader. 
De KB geeft aan als uitvloeisel van de invoering van de Bibliotheekwet (Wsob) per 1 januari 2015 onder andere het gebruiks- en exploitatierecht van G!DS te hebben gekregen.
De KB kent drie functies toe aan G!DS, waarvan de eerste twee belangrijk zijn in het kader van de Landelijke Digitale Infrastructuur (LDI):
  1. In G!DS worden alle gegevens van openbare bibliotheken bijgehouden bijvoorbeeld gegevens als: adres, openingstijden, het soort abonnementen en ISIL-codes. Deze set gegevens wordt het 'Basisbestand bibliotheken' genoemd.
  2. In G!DS worden gegevens bijgehouden over het aanbod van bibliotheken, bijvoorbeeld het aanbod aan het onderwijs of op het gebied van basisvaardigheden.
  3. In G!DS worden gegevens bijgehouden van andere organisaties en hun aanbod, om deze informatie te kunnen ontsluiten op lokale of regionale websites. Dit gebeurt vaak in het kader van WMO-loketten, of cultuur- dan wel uit-agenda’s. Gebruikers van deze informatie betalen hier een vergoeding voor. Dit wordt de 'markttakenfunctie' genoemd.
Omdat uitvoering van de derde functie, de 'markttakenfunctie', volgens de KB buiten haar kader valt, is deze per 1 december 2017 overgedragen aan de Stichting Samenwerkende POI's Nederland (SPN).

SPN neemt een aantal functionele taken over ten aanzien van het beheer van gegevens in G!DS en de beschikbaarstelling daarvan aan websites voor de markttaken, zo meldt de KB. Het technisch beheer voor het totaal blijft vooralsnog bij de Koninklijke Bibliotheek belegd. SPN heeft met de Provinciale Ondersteuningsinstellingen Cubiss, Rijnbrink en BiSC afspraken gemaakt voor de inrichting van een uitvoeringsorganisatie die de beheer- en acquisitietaken op zich neemt. In het vervolg bepalen zij de licentiekosten en verzorgen zij de facturatie aan de gebruikers. Verdere communicatie over de uitvoering van de markttaken is ook bij deze drie partijen belegd. Peter van Eijk, directeur van BiSC, is de contactpersoon/woordvoerder namens de drie genoemde partners. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie