HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Vernieuwde VOGIN Fonds honoreert twee projecten
08-03-2018
In oktober 2017 riep het VOGIN Fonds nieuwe stijl op projecten in te dienen die de samenleving helpen om de rol van kennis- & informatie(technologie) beter te begrijpen en de toepassing ervan beter in te zetten. Uit de tientallen voorstellen zijn er inmiddels twee geselecteerd die kunnen rekenen op een financiële ondersteuning tot 100.000 euro. Het gaat om de projecten 'Achter de Algoritmen' en 'Pixel People'.
Na de eerste call for proposals konden er bij het VOGIN Fonds nieuwe stijl – mede mogelijk gemaakt door GO Fonds - tot 1 februari voorstellen worden ingediend voor 'kansrijke innovatieve initiatieven op het gebied van kennis- & informatie(technologie) met maatschappelijke meerwaarde'. VOGIN geeft in een persbericht aan verrast te zijn door het grote aantal ingezonden voorstellen en de hoge kwaliteit ervan. 'De aanvragen kwamen van alle kanten: van grote spelers en gerenommeerde instanties tot kleine creatieve coalities en starters. Met uiteenlopende projecten: van high tech tools en robots tot slimme "offline" ideeën en activiteiten met originele en creatieve invalshoeken,' aldus VOGIN.
 
Bij de beoordeling van de voorstellen is naar verschillende aspecten gekeken, onder andere naar de mate van innovatie, het maatschappelijk belang / de maatschappelijke impact en de samenwerking met de creatieve sector. Ook speelde de aansluiting bij de volledige doelstelling van het Fonds een rol. 'Dat wil zeggen projecten die de samenleving helpen om de rol van kennis- & informatie(technologie) beter te begrijpen én de toepassing ervan beter in te zetten.'

De twee projecten die een financiële ondersteuning tot 100.000 euro krijgen zijn:

'Achter de Algoritmen' (van Stichting Lowercase, Jim Stolze). Dit project wil de wereld áchter big data en kunstmatige intelligentie laten zien. De initiatiefnemers laten de kijker kennismaken met de belangrijkste algoritmen en hun bedenkers. Hoe werken ze? Wat voor data hebben ze nodig? En waar zien we ze terug in ons dagelijks leven? Het project bestaat uit een lijst (Algorithm Hall of Fame) die jaarlijks wordt gepubliceerd en een daaraan gekoppelde expositie. Dat laatste houdt in dat elk van de genomineerden uit de Algorithm Hall of Fame aan een kunstenaar wordt gekoppeld De kunstenaar wordt uitgedaagd om de essentie van het algoritme te verbeelden in een (interactief) kunstwerk.
'Pixel People' (van MAD emergent art center in Eindhoven, in samenwerking met Smart Homes en lokale partners). Met Pixel People willen de initiatiefnemers een ‘experience’ creëren waarin 'onzichtbare digitale informatiestromen zichtbaar en – waar mogelijk – tastbaar worden door ze te combineren met de fysieke vanzelfsprekendheden uit onze alledaagse wereld.' Zo willen ze mensen bewust maken van 'gepaste en ongepaste, maar vooral onzichtbare informatiestromen en de mogelijke invloed hiervan op het individu en de maatschappij. Dit moet hen bewust maken en uiteindelijk vaardiger in het bewaken en op de juiste manier delen van hun identiteit – online en offline.' 'Het Pixel People programma zal dit bewerkstelligen door een laagdrempelige, verrassende maar ook leuke mixed reality ervaring die door middel van een competitief/progressie element zorgt voor een innemende ervaring die kennis en kunde bij de deelnemer aanwakkert. Het bevorderen van de online-vrijheid, privacy en autonomie van de deelnemers zal meer gelijkwaardigheid en wederkerigheid creëren tussen mens, maatschappij en technologie-ontwikkeling,' aldus de bedenkers van het project.

VOGIN geeft aan uit te kijken naar de volgende call en mogelijke samenwerkingen met andere partijen te onderzoeken.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie