HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Minister Van Engelshoven presenteert cultuurbrief
12-03-2018
Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) heeft vandaag de Cultuurbrief ‘Cultuur in een open samenleving’ gepresenteerd, waarin de hoofdlijnen van het cultuurbeleid van het kabinet voor de komende jaren uiteengezet worden. Het kabinet gaat structureel 80 miljoen euro in cultuur investeren (25 miljoen in 2018, oplopend tot 50 miljoen vanaf 2019 en 80 miljoen structureel vanaf 2020). Voor erfgoed en monumenten wordt de komende jaren 325 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Er wordt ook geld vrijgemaakt om de digitale toegankelijkheid van erfgoed, archieven en collecties te verbeteren. 
Uit de Cultuurbrief ‘Cultuur in een open samenleving’ blijkt onder meer dat de minister wil investeren in talentontwikkeling. Er komt een nieuw gezamenlijk talentprogramma bij de cultuurfondsen. Ook wil Van Engelshoven meer aandacht voor cultuur- en erfgoededucatie. Ze maakt het daarom mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum of een ander museum kunnen bezoeken en ook wordt geïnvesteerd in muziekonderwijs. Bovendien worden scholen uitgedaagd om met hun leerlingen ook cultuur te bezoeken die ‘schuurt’. Er worden nu al middelen gereserveerd om het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’, dat in 2020 afloopt, ook daarna nog een vervolg te kunnen geven.

De minister geeft verder aan dat er geld wordt vrijgemaakt om de digitale toegankelijkheid van erfgoed, archieven en collecties te verbeteren. In dit verband wordt expliciet melding gemaakt van de digitalisering van ontwerptekeningen van Nederlandse architecten door Het Nieuwe Instituut, dat daarvoor in 2018 en 2019 5,5 miljoen euro krijgt.

Over digitalisering van erfgoed staat in de cultuurbrief (pdf):

‘Het bereik van cultuur via internet is de afgelopen jaren gegroeid, ook voor erfgoed. Recent onderzoek in de landen van de Europese Unie laat zien dat ten minste de helft van de burgers zich via internet informeert over cultureel erfgoed. Voor Nederland ligt dit percentage veel hoger: 83 procent. Daarom vindt het kabinet het belangrijk te investeren in digitale toegankelijkheid van erfgoed. Digitale ontwerpbureaus bieden nieuwe mogelijkheden om erfgoed te beleven en de verhalen rondom erfgoed te delen. Schrijvers maken bijvoorbeeld dankbaar gebruik van gedigitaliseerde collecties van musea, archieven en bijzondere bibliotheken. Ook voor wetenschappers vormen gedigitaliseerde erfgoedcollecties belangrijke bronnen, die zij met nieuwe onderzoeksmethoden kunnen bevragen en analyseren.’

In een persbericht van het ministerie van OCW worden enkele in het oog springende investeringen genoemd.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie